Uvedené informácie slúžia len na informačné účely. Žiadny materiál na tejto stránke nie je určený ako náhrada za odbornú lekársku radu, diagnostiku alebo liečbu. V prípade akýchkoľvek otázok vždy vyhľadajte svojho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Definitívnu diagnózu diabetického makulárneho edému (DME) môže stanoviť len očný lekár (oftalmológ). Vyšetrenie oftalmológom sa začína rozhovorom o vašich minulých a súčasných zdravotných problémoch. Okrem iného sa oftalmológ zaujíma o to, či okrem cukrovky nemáte aj iné ochorenia, aké lieky užívate a či ste už zaznamenali nejaké zmeny vo videní. (1)

Potom nasleduje niekoľko vyšetrení: (1, 2)

 • posúdenie zrakovej ostrosti,

 • vyšetrenie prednej časti oka (spojovky, rohovky, dúhovky a očnej šošovky) pomocou štrbinovej lampy,

 • vyšetrenie očného pozadia: najprv sa zrenica rozšíri očnými kvapkami, aby mohol oftalmológ vyšetriť sietnicu a sklovec. V dôsledku rozšírených zreničiek môže byť po vyšetrení vaše videnie zhoršené, preto nesmiete niekoľko hodín šoférovať sami.

Ak je už prítomné poškodenie sietnice, odporúčajú sa ďalšie vyšetrenia: (1, 2)

 • meranie vnútroočného tlaku,

 • optická koherentná tomografia (OCT): pri tomto vyšetrení sa na sietnicu nasmeruje neškodné laserové svetlo. To umožňuje zobraziť jednotlivé vrstvy sietnice a lekár môže posúdiť, či sa v oblasti makuly nahromadil tkanivový mok (obrázky 1 a 2). OCT umožňuje veľmi presné zobrazenie najmenších štruktúr sietnice a môže sa použiť aj na monitorovanie úspešnosti liečby.

 • Fluoresceínová angiografia: do žily na ruke sa vstrekne farbivo, ktoré prechádza do ciev v zadnej časti oka. To umožňuje oftalmológovi lepšie posúdiť žily v oku a odhaliť prípadné poškodenie makuly, ktoré si vyžaduje liečbu.

Poruchy zraku spôsobujú neistotu a úzkosť. Ľudia s novou diagnózou DME sú pri rozhovore s lekárom často takí ustráchaní a emotívni, že nedokážu jasne premýšľať a formulovať svoje otázky. Tu je niekoľko myšlienok pacientov po ich diagnostikovaní:

Zdroje:

 1. Diabetes – Schäden an der Netzhaut: Vorbeugen und behandeln [Diabetes - Retinal damage: Prevention and treatment].

 2. Patientenleitlinie [Patient guideline], 2nd edition, 2016, version 2. Available online at: https://www.patienten-information.de/medien/patientenleitlinien/dm-netzhautkomplikationen-2aufl-vers2-pll-abgelaufen.pdf (retrieved on 1/24/2022)

 3. Hammes HP et al.: Diabetische Retinopathie und Makulopathie [Diabetic retinopathy and maculopathy]. Diabetologie [Diabetology] 2021; 16(Suppl 2): P.329-P.335. Available online at: https://www.ddg.info/fileadmin/user_upload/05_Behandlung/01_Leitlinien/
  Praxisempfehlungen/2021/dus_2021_S02_Praxisempfehlungen_
  Diabetische-Retinopathie_Lemmen.pdf (retrieved on 1/25/2022)

M-SK-00002090