Čo je DME?

Uvedené informácie slúžia len na informačné účely. Žiadny materiál na tejto stránke nie je určený ako náhrada za odbornú lekársku radu, diagnostiku alebo liečbu. V prípade akýchkoľvek otázok vždy vyhľadajte svojho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Diabetický Makulárny Edém - čo to je

Cukrovka môže spôsobiť mnoho komplikácií a viesť k rôznym ochoreniam. Jedným z nich je diabetický makulárny edém (DME), ochorenie, ktoré môže vážne zhoršiť zrak.
CUKROVKA A OČNÉ CHOROBY - AKO SPOLU SÚVISIA?

Cukrovka je bežné chronické metabolické ochorenie, pri ktorom je zvýšená koncentrácia glukózy v krvi. V priebehu rokov spôsobuje vysoká hladina glukózy v krvi zmeny v cievach v celom tele, preto sa škodlivé následky cukrovky môžu prejaviť aj na obličkách alebo kardiovaskulárnom systéme (1).

Cukrovka môže mať vplyv aj na oči, pretože vysoká hladina glukózy v krvi môže poškodiť aj drobné cievy v sietnici, čo v konečnom dôsledku zhorší videnie.

Retina a makula

Diabetické poškodenie oka sa vyskytuje najmä na sietnici a žltej škvrne, preto si ich popíšeme podrobnejšie. Sietnica je na svetlo citlivá vrstva tkaniva vo vnútri oka (obrázok 1). V strede sietnice sa nachádza makula (nazývaná aj "žltá škvrna"; po latinsky: Macula lutea), ktorá je veľká približne ako šošovka a obsahuje mimoriadne veľký počet fotoreceptorov.

V strede makuly je priehlbina nazývaná latinsky Fovea centralis. Táto priehlbina s priemerom len asi 1,5 milimetra zabezpečuje, že vidíme aj tie najmenšie detaily. Pri vonkajšej časti sietnice vidíme menej presne. Tieto vonkajšie časti sietnice umožňujú len všeobecnú orientáciu (2).

Diabetické poškodenie sietnice

Trvalo vysoká hladina glukózy v krvi môže viesť k poškodeniu sietnice. Najčastejšie sú (2,3):

 • Poškodenie ciev sietnice, nazývané aj "diabetická retinopatia".

 • Patologické hromadenie tekutiny v makule, ktoré sa nazýva "makulárny edém" alebo "diabetická makulopatia".

Diabetické ochorenie sietnice sa vyvíja postupne počas niekoľkých rokov. Včasné štádium ochorenia sa nazýva neproliferatívna diabetická retinopatia. V tejto fáze dochádza k poškodeniu stien ciev a k tvorbe cievnych výbežkov a jednotlivých krvácaní v sietnici. Ak ochorenie pokračuje, objavuje sa proliferatívna diabetická retinopatia ("proliferatívna" znamená "rýchlo rastúca"): v sietnici sa tvoria nové cievy, z ktorých dochádza k miernemu krvácaniu (2, 3).

Pri diabetickej retinopatii sú poškodené najmä cievy na vonkajších častiach sietnice. Z tohto dôvodu pacienti často dlho nemajú žiadne problémy so zrakom (4).

Naproti tomu diabetický makulárny edém vedie k zmenám v strede sietnice a spôsobuje príznaky aj v skorších štádiách (4). Diabetický makulárny edém sa môže vyskytnúť v ktoromkoľvek štádiu diabetickej retinopatie (5).

V nasledujúcom texte by sme vám chceli predstaviť konkrétne diabetický makulárny edém.

Diabetický makulárny edém (DME) - čo to je?

Zvýšená koncentrácia glukózy v krvi pri cukrovke poškodzuje aj malé cievy v očiach. Ak sa tekutina z poškodených, čoraz priepustnejších očných ciev hromadí v oblasti makuly, opuchne. Patologické hromadenie tekutiny v makule sa nazýva makulárny edém. (3) Keďže edém postihuje miesto najostrejšieho videnia, môže výrazne zhoršiť videnie pacienta. (5)

FREKVENCIA A RIZIKOVÉ FAKTORY DME

Poškodenie sietnice je jednou z bežných komplikácií cukrovky. Diabetická retinopatia sa vyskytuje približne u tretiny pacientov s cukrovkou. (6)

DME postihuje takmer 7 % všetkých diabetikov a je o niečo častejšia u pacientov s diabetom 1. typu ako u pacientov s diabetom 2. typu. V západnom svete je DME jednou z najčastejších príčin závažného poškodenia zraku a slepoty u ľudí stredného veku. (5) DME postihuje obe oči približne u 60 % pacientov. (5)

K vzniku DME prispievajú rôzne rizikové faktory (5):

 • zvýšená hladina cukru v krvi

 • čím dlhšie je diabetes prítomný, tým väčšie je riziko komplikácií

 • hypertenzia

Okrem toho porucha metabolizmu mastných kyselín a diabetická porucha funkcie obličiek môžu ďalej zvyšovať riziko DME. (2, 5)

PREVENCIA: ČO MÔŽETE UROBIŤ, ABY STE SI UDRŽALI ZDRAVÉ OČI

Uistite sa, že hladina glukózy v krvi je dobrá a stabilná, pretože vysoká alebo veľmi premenlivá hladina glukózy v krvi prispieva k poškodeniu sietnice. (2) Uistite sa, že sa zdravo stravujete a cvičíte, dôsledne užívate lieky na cukrovku alebo vykonávate liečbu inzulínom podľa dohody s vaším rodinným lekárom alebo diabetológom.

Je potrebné liečiť aj vysoký krvný tlak - niektorým škodlivým následkom cukrovky sa dá predísť, ak sa zníži krvný tlak. (2)

Vyhýbajte sa fajčeniu, pretože poškodzuje cievy.

Pravidelne absolvujte očné vyšetrenia. Poškodenie sietnice alebo makulárny edém v dôsledku cukrovky nespôsobuje bolesť a v počiatočných štádiách často nespôsobuje poruchy videnia. Poškodenie sietnice sa však dá úspešnejšie liečiť v skorších štádiách. Oftalmológ môže včas odhaliť zmeny na očiach a v prípade potreby včas začať liečbu. (2)

Amslerova mriežka

Amslerova mriežka je jednoduchý spôsob, ako si doma otestovať určité aspekty zraku. Je to štvorec s tmavými čiarami a čiernou bodkou uprostred (obrázok 2). Zdravé oko vidí mriežku s tmavými rovnými čiarami, ktoré tvoria štvorec, a čiernou bodkou uprostred.

Ak je videnie narušené vlhkou makulárnou degeneráciou, čiary sú zvlnené, prerušované alebo skreslené. Najmä v strede zorného poľa sa ľahko objavujú tmavé, rozmazané oblasti.

Obrázok 2: Amslerova mriežka

Vykonanie testu:

 1. Ak nosíte okuliare, používajte ich počas testu.

 2. Zakryte si jedno oko, aby ste skontrolovali videnie každého oka zvlášť. Je dôležité nezatvárať zakryté oko, pretože by to mohlo ovplyvniť výsledok.

 3. Na mriežku sa pozerajte zo vzdialenosti 30 - 40 cm.

 4. Pozerajte sa priamo na čiernu bodku v strede mriežky.

 5. Zopakujte kroky 1 až 4 na kontrolu druhého oka.

Ak sú čiary rozmazané alebo zvlnené alebo ak si všimnete tmavé alebo prázdne miesta, ihneď sa poraďte so svojím očným lekárom!

OTÁZKY A ODPOVEDE O OČNÝCH OCHORENIACH SÚVISIACICH S CUKROVKOU

Môj otec má 66 rokov a lieči sa tabletami na cukrovku a hypertenziu. Už nejaký čas sa sťažuje, že je čoraz ťažšie čítať noviny. Nedávno mu oftalmológ zistil diabetický makulárny edém na oboch očiach. Čo to presne je?

Cukrovka poškodzuje malé cievy v očiach. Preto môže tekutina z týchto ciev presakovať do okolitého tkaniva. Makula je miestom najostrejšieho videnia, pomocou ktorého môžeme vnímať detaily. Keď sa tekutina zo stále priepustnejších ciev hromadí v oblasti makuly, tá opuchne (lekári to nazývajú "makulárny edém"), čo môže viesť k rôznym poruchám videnia. Čím skôr sa diabetický makulárny edém zistí, tým lepšie sú šance na liečbu.

Nedávno mi bola diagnostikovaná cukrovka 2. typu a predpísané lieky. Dočítala som sa, že cukrovka môže spôsobiť rôzne komplikácie a viesť k iným ochoreniam. Skutočnosť, že cukrovka by mohla zhoršiť môj zrak, mi robí veľké starosti. Čo môžem robiť?

Ak ste tak ešte neurobili, mali by ste sa objednať k oftalmológovi. Ten vyšetrí váš zrak a očné pozadie a skontroluje sietnicu a makulu. Pre zdravie vašich očí je dôležité, aby bola hladina glukózy v krvi dobre regulovaná.

Užívajte lieky na cukrovku podľa pokynov lekára a chodievajte na pravidelné kontroly. Ak máte vysoký krvný tlak, mali by ste ho znížiť. Dodržiavajte vyváženú a zdravú stravu, dostatočne sa pohybujte a nefajčite - fajčenie poškodzuje cievy v celom tele vrátane drobných žiliek v očiach.

Pred dvanástimi rokmi mi diagnostikovali cukrovku 1. typu. Nedávno som navštívila očného lekára, pretože sa mi zhoršila zraková ostrosť na pravom oku. Teraz sa liečim na DME na pravom oku. Mám očakávať, že sa DME objaví aj na ľavom oku?

To sa nedá s istotou predpovedať. Štúdie však ukázali, že DME sa nevyvíja vždy na oboch očiach: približne v 40 % prípadov je postihnuté len jedno oko (5).

Zdroje:

 1. Zuckerbedingte Netzhauterkrankung (Diabetische Retinopathie) [Blood-sugar-related retinal disease (diabetic retinopathy)]. Brochure of the German Ophthalmological Society (DOG [Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft]). Available online at: https://www.dog.org/wp-content/uploads/2009/12/diabetes_221010.pdf (retrieved on 1/24/2022)

 2. Diabetes – Schäden an der Netzhaut: Vorbeugen und behandeln [Diabetes - Retinal damage: Prevention and treatment]. Patientenleitlinie [Patient guideline], 2nd edition, 2016, version 2. Available online at: https://www.patienten-information.de/medien/patientenleitlinien/dm-netzhautkomplikationen-2aufl-vers2-pll-abgelaufen.pdf (retrieved on 1/24/2022)

 3. Hammes HP et al.: Diabetes und Augenerkrankungen [Diabetes and eye diseases]. In: Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2021 [German Diabetes Health Report 2021]. Available online at: https://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/fileadmin/user_upload/06_Gesundheitspolitik/03_
  Veroeffentlichungen/05_Gesundheitsbericht/20201107_Gesundheitsbericht2021.pdf (retrieved on 1/24/2022)

 4. Kloos P: Diabetische Retinopathie – Zusammenarbeit schafft Erfolg [Diabetic retinopathy - cooperation creates success]. Available online at: https://www.universimed.com/ch/article/diabetologie-endokrinologie/diabetische-retinopathie-zusammenarbeit-schafft-erfolg-2106207 (retrieved on 1/24/2022)

 5. Spital G: Therapie des diabetischen Makulaödems [Hospital G: Treatment of diabetic macular oedema]. Diabetologe [Diabetologist] 2018; 14: https://doi.org/10.1007/s11428-018-0404-1

 6. Diabetic retinal screening: a short guide. World Health Organization, Regional office for Europe [Diabetic retina review: short guide. World Health Organisation, Regional Office for Europe]. Available online at: https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/diabetic-retinopathy-screening-a-short-guide-2020 (retrieved on 1/24/2022)

 7. Bundesamt_für_Statistik [Federal_Office_for_Statistics, “Personen mit Diabetes nach Geschlecht, Alter, Bildungsniveau, Sprachgebiet [Persons with diabetes by gender, age, educational background, language area], n.d. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/
  gesundheitszustand/krankheiten/diabetes.assetdetail.6466016.html (last access: 19 March 2022)

 8. Holekamp NM, “Overview of Diabetic Macular Edema,” AJMC 2016; 22: P. 284- P.

M-SK-00002088

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov