Prečo zvážiť účasť v klinickom skúšaní?

Existuje množstvo dôvodov, prečo ľudia súhlasia s účasťou v klinickom skúšaní. Dôležité je porozumieť procesu a poskytnúť písomný súhlas s účasťou, nech už sú dôvody akékoľvek.

Nech už je váš dôvod na zapojenie sa do klinického skúšania akýkoľvek, je dôležité, aby ste sa porozprávali so svojím lekárom alebo tímom zdravotníkov, prediskutovali možné riziká a prínosy, a aby ste sa uistili, že rozumiete tomu, čo bude skúšanie zahŕňať a to skôr, ako sa do samotného skúšania zapojíte. Táto diskusia môže prebiehať počas niekoľkých stretnutí a môže zahŕňať diskusiu o informovanom súhlase, čo je formálny dokument, ktorý podpíšete v prípade, ak sa rozhodnete zapojiť do klinického skúšania. Formulár informovaného súhlasu môže byť dlhý, pretože je dôležité, aby boli všetky informácie o procese jasne vysvetlené. Pred podpísaním informovaného súhlasu by ste mali mať možnosť si dokument pozorne prečítať, porozprávať sa o ňom so svojím lekárom a zvážiť si vaše rozhodnutie.

  • Pomoc budúcim pacientom: Mnohí pacienti súhlasia s účasťou na klinickom skúšaní, aby pomohli napredovať v lekárskych pokrokoch. Klinické skúšania majú obrovský význam pre ďalší život pacientov a niektorí ľudia by radi vedeli, že z ich choroby môže vzísť niečo pozitívne.

  • Osobný prospech: Mnohí pacienti sa tiež zapájajú do klinického skúšania v nádeji na osobný prospech. Niektorí pacienti dúfajú, že nový liek im pomôže, ak už boli vyskúšané všetky ostatné dostupné možnosti na trhu. Iní sa zas zúčastňujú, aby sa dozvedeli viac o svojom zdravotnom stave alebo sú presvedčení, že klinické skúšanie im umožní rýchlejší prístup k špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Je veľmi dôležité, aby pacienti zvážili možné prínosy užívania nového lieku, ako aj prípadné riziká. Neexistuje žiadna záruka, že nový liek alebo nová liečebná kombinácia bude lepšia ako štandardná liečba a vedľajšie účinky môžu byť oveľa horšie. Klinické skúšanie sa vykonáva s cieľom nájsť odpovede na otázky, či je nový liek lepší alebo bezpečnejší ako doposiaľ dostupný liek. Existujú preto niektoré otázky, na ktoré nemožno odpovedať, kým sa klinické skúšanie neskonči.

Keď vám diagnostikujú závažné ochorenie, nie je pre rodinu, priateľov a opatrovateľov ľahké vedieť, čo môžu urobiť, aby vám pomohli. Existuje niekoľko spôsobov, ako vás môžu podporiť, aby ste zo svojej liečby mohli vyťažiť maximum.2

Nie každý, kto sa stará o niekoho s vážnym ochorením, vníma sám seba ako opatrovateľa; namiesto toho sa môže považovať za toho, kto „len prispieva svojou časťou“. Uznanie, že je opatrovateľ, mu však môže pomôcť získať najlepšiu podporu. Niekoľko príkladov toho, ako vás môže chcieť podporiť vaša rodina, priatelia a opatrovatelia:

  • Pomoc pri porozumení, čo to klinické skúšanie je – chodiť na stretnutia a robiť si poznámky, rozprávať sa počas podpisovania formuláru informovaného súhlasu.

  • Cestovanie na schôdzky a späť – pomoc pri zisťovaní, či bude možné zapojiť sa do klinického skúšania.

  • Financie – pomoc pri spravovaní peňazí, aby ste sa mohli rozhodnúť, či bude možné zapojiť sa do skúšania, poskytnúť finančnú podporu alebo vám pomôcť zistiť, aké výhody sú k dispozícii alebo či môžete získať cestovné náhrady.

  • Starostlivosť o deti počas liečby alebo kontrola u vás doma, ak ste dlhší čas v nemocnici.

  • Pomoc s nákupmi/varením/upratovaním/osobnou starostlivosťou, ak nie ste v dostatočnej kondícii, aby ste to zvládli sami.

  • Pomoc pri užívaní liekov.

  • Pomoc so zvládaním akýchkoľvek vedľajší účinkov – varenie jednoduchších/menších jedál, zabezpečenie vhodnosti vašej spálne na spánok, pomoc s nájdením pohodlnej polohy.

Pomoc opatrovateľom môže zahŕňať pomoc zdravotných sestier, hospicov alebo pobytovú starostlivosť pre vás. Opatrovatelia môžu mať tiež nárok na podporné dávky, ak ich úloha ovplyvňuje ich prácu/starostlivosť o deti.

Referencie:

M-SK-00001130

KontaktGlobálna stránkalinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePersonalizované zdravotníctvoFarmaceutické riešeniaTerapeutické oblastiKariéraPríbehyPrávne prehlásenieOchrana osobných údajovVšeobecné obchodné podmienkyKódex správania dodávateľov spoločnosti RocheHlásenie nežiaducich účinkov