Veda a výskum

Naším cieľom v Roche je vytvárať inovatívne liečivá a diagnostiká pre medicínu budúcnosti. Rýchly pokrok vo vede poskytuje rozhodujúce preniknutie do podstaty základného molekulárneho mechanizmu ochorenia, otvára nové cesty prevencie, diagnostiky a terapie. Spoločnosť Roche je so svojimi skúsenosťami v oblasti diagnostík a liekov na najlepšom mieste k získaniu veľkej dôležitosti vrámci revolúcie v starostlivosti o zdravie.

Budúcnosť bude mať podobu zásadných zmien v prístupe, ktoré nás zavedú do novej éry účinnejších liekov. Diagnóza, prevencia a liečba budú navzájom prepojené oveľa viac ako kedykoľvek predtým v integrovaných stratégiách ponúkajúcich pacientom a zdravotníckym pracovníkom individuálne zameranú starostlivosť. Sme presvedčení, že s naším mimoriadnym pracovným nasadením, špičkovou vedeckou základňou a najmodernejšou technológiou, môžeme splniť potreby budúcnosti pre integrované riešenia v zdravotnej starostlivosti.