Pacientske organizácie
 

V čase vyrovnávania sa s vážnym ochorením a náročnou liečbou môže významne pomôcť práve stretávanie sa pacientov s obdobnou diagnózou. Pri týchto stretnutiach dochádza medzi pacientami nielen k výmene informácií, skúseností s liečbou, ale aj k získaniu odvahy a vôli čeliť ochoreniu.


Pacientske organizácie však dnes neplnia len dôležitú podpornú psychologickú a sociálnu funkciu, ale sú relevantnými partnermi pre odborné spoločnosti, lekárov a celý systém poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
Ich rola je nezastupiteľná aj v oblasti vzdelávania pacientov.

V Roche pokladáme za svoj primárny spoločenský cieľ vyvíjať nové diagnostické postupy a liečivá, ktoré výrazne zlepšia a predĺžia život pacientom. Spolupráci s pacientskymi organizáciami preto radi venujeme svoju pozornosť. Dôkazom toho sú aj mnohé projekty, ktoré sme podporili v rámci pacientskych organizácií.

 

Pacientske organizácie, ktorým bola poskytnutá finančná, nefinančná alebo nepriama pomoc za rok 2020

Pacientske organizácie, ktorým bola poskytnutá finančná, nefinančná alebo nepriama pomoc za rok 2019

Pacientske organizácie, ktorým bola poskytnutá finančná, nefinančná alebo nepriama pomoc za rok 2018

Pacientske organizácie, ktorým bola poskytnutá finančná, nefinančná alebo nepriama pomoc za rok 2017