Systém VENTANA HE 600 od spoločnosti Roche Diagnostics je prístroj slúžiaci na automatické farbenie histologických preparátov hematoxylínom a eozínom (H&E). VENTANA HE 600 zvyšuje efektivitu práce v patologickom laboratóriu, podáva kvalitné a konzistentné výsledky, má vylepšenú bezpečnosť, a to všetko pri výraznej flexibilite, čo umožňuje získavať lepšie výsledky pre Vaše laboratórium a Vašich pacientov.

Zistite viac na globálnej stránke diagnostickej divízie Roche.