Váš výber testu je dôležitý.

Z každých 10 liečených pacientov s rakovinou bude mať prospech z liečby priemerne iba polovica. Pre niektorých nebude mať liečba žiadny účinok; iní môžu trpieť závažnými vedľajšími účinkami. V spolupráci s poprednými farmaceutickými spoločnosťami identifikujeme a vyvíjame inovatívnu prediktívnu diagnostiku zameranú na tých pacientov, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť, že budú reagovať na konkrétne terapie.