VENTANA BenchMark IHC/ISH systémy

Plne automatizované systémy pre imunohistochémiu (IHC) a in-situ hybridizáciu (ISH), riadené ľahko použiteľnými čiarovými kódmi s individuálne ovládanými výhrevnými podložkami pre maximálnu flexibilitu protokolov

Systémy s rôznou kapacitou sú k dispozícii, aby vyhovovali malým aj veľkým laboratóriám. Poskytujú otvorené systémy protilátok a široké portfólio s viac ako 250 protilátkami na výber pre testovanie.

BenchMark Ultra


Prístroj BenchMark ULTRA je farbiaci automat využívaný v patologických laboratóriách na vizualizáciu väzby antigén (Ag) protilátka (Ab), tzv . ImunoHistoChemickými metódami (IHC) alebo väzbou sondy na nukleovú kyselinu, tzv. in Situ hybridizáciou (ISH). Najčastejším typom materiálu, ktorý sa farbí, sú 2-4µm tenké rezy tkaniva z bioptických vzoriek, ale aj cytologické vzorky (Liquid Based Cytology) umiestnené na podložných sklíčkach. Systém je platformou pre analýzu prítomnosti markerov nádorových buniek v rôznych tkanivách.

Hlavné výhody systému BenchMark Ultra sú:

  • spracovanie vzoriek od deparafinizácie (bez použitia xylénu) po farbenie s minimálnym zásahom operátora 
  • minimálny čas trvania zásahov operátora
  • intuitívna obsluha pomocou jednoducho ovládateľného SW
  • individuálne pozície pre jednotlivé preparáty umožňujú flexibilitu voľby protokolu na danej pozícii v danom behu
  • možnosť súčasného farbenia vzoriek IHC a ISH v jednom behu
  • dĺžka protokolov pre IHC je v rozmedzí 2,5 až 3,5 hodín
  • jeden systém dokáže spracovať až 90 vzoriek/pracovný deň

Viac informácií nájdete na  našej globálnej stránke.