Stolový kombinovaný analyzátor

Stolový analyzátor pracujúci po pacientoch pre malé až stredne veľké laboratóriá. Flexibilný systém pre konsolidáciu rutinných vyšetrení s kapacitou 36 metód (vrátane 4 ISE: Na+, K+, Li+, Cl-) na palube a výkonom 400 testov za hodinu. Štyri meracie technológie na palube, automatická manipulácia s reakčnou kyvetou a dokonalá ergonómia pre obsluhu. To je podporené veľmi širokou ponukou testov a intuitívnym použitím, ktoré je potrebné pre skutočnú konsolidáciu. Tá potom vedie k zvýšeniu efektivity, ktorá je možná iba s jednou analytickou platformou, jedným užívateľským rozhraním, jedným reagenčným systémom a jedným globálnym dodávateľom - Roche.

Prednosti

Skutočne bezpečné výsledky so systémom detekcie zrazeniny COBAS INTEGRA®.

 • Vysoko citlivý tlakový senzor deteguje nesprávne pipetovanie od objemu vzorky 2 µl.
 • Postihnuté vzorky sú okamžite označené chybovým hlásením. Tlakové umývanie je optimalizované pre úplné odstránenie zrazeniny z vzorkovej ihly, bez potreby zásahu operátora a prerušenia analýz. 

 

Reagenčné kazety COBAS INTEGRA - príprava reagencií je minulosťou

 • Patentovaný dizajn kaziet a ich chladenie na palube zabraňuje vyparovaniu reagencií a ich rozkladu, čo zaručuje dlhodobú stabilitu na palube a dlhé kalibračné intervaly.
 • Každá kazeta obsahuje všetky potrebné reagencie až pre 800 stanovení. Tým je maximalizovaná kapacita testov na palube, sú redukované možné chyby a skrátenie času obsluhy.
 • Príprava reagencií je už minulosťou. Reagenčné kazety sú vybavené čiarovým kódom a sú automaticky detegované systémom. Tým sa dosahuje zníženie možných chýb a úspora času.
 • Kompaktný dizajn kazety predstavuje viac než možnosť uskladnenia ročnej zásoby testov typického laboratória v jeho chladničke.

 

cobas

 

Konsolidácia pracoviska s ponukou viac než 140 aplikácií

 • Viac než 140 aplikácií pre rôzne typy materiálov je meraných jednou zo 4 rôznych meracích technológií – absorpčnou fotometriou, turbidimetriou, fluorescenčnou polarizáciou alebo ionselektívnou potenciometriou.
 • Systém COBAS INTEGRA® 400 plus môže mať na palube až 36 rôznych metód. Pre rýchlu dostupnosť ďalších metód môžu byť stojančeky s kazetami vymenené počas chodu analyzátora. Uskladnenie prekalibrovaných kaziet mimo analyzátor zaisťuje plnú flexibilitu.
 • Široké menu obsahuje enzýmy, substráty, ISE, špecifické proteíny, TDM, DAT a ďalšie. Konsolidácia na jednom systéme zlepšuje čas odozvy a znižuje potrebu deliť vzorku.
 • Uskladnenie 32 kaziet na palube pri 12 °C zaisťuje stabilitu reagencií do 3 mesiacov, redukuje tak straty, a tým náklady.
 • Pre metódy s veľkým počtom požiadaviek je možné umiestniť na palubu viac rovnakých kaziet, ktoré sa postupne spracovávajú počas chodu analyzátora.

 

Sofistikovaný softvér zjednoduší ovládanie a výuku

 • Informácie na obrazovke o stave zásob reagencií na palube a denné štatistiky spotreby reagencií umožňujú doplniť reagencie na ďalšie dni.
 • Inteligentným spracovaním každej vzorky sa minimalizuje doba analýzy a zvyšuje výkon a je možné okamžité spracovanie STAT vzoriek 24 hodín denne.
 • Program kontroly kvality monitoruje presnosť a správnosť, aby sa zaistili spoľahlivé výsledky.
 • Schválené výsledky sú priebežne prenášané do LISu pre zaistenie rýchlej dostupnosti výsledkov.
 • Softvér automaticky informuje o nutnosti vykonania servisných úkonov a údržby. Aktivity sú zaznamenané do elektronického záznamu podľa zásad Správnej laboratórnej práce a akreditácie.
 • Diaľková správa pomocou modemu umožní servisnému personálu vyriešiť problém rýchlo a efektívne bez návštevy na mieste.

 

Redukcia nákladov zvýšením efektivity

 • Konsolidácia eliminuje pre-analytickú fázu redukciou tvorby alikvót a znižuje tak prevádzkové náklady.
 • Dlhá stabilita reagencií na palube, menej kalibrácií, menej odpadu – nižšie náklady na reportovaný výsledok.
 • Jedna pracovná stanica optimalizuje využitie času a rozpočtu redukciou nákladov na obsluhu, údržbu a servis viacerých analytických systémov.
 • Čas spracovania môže byť zredukovaný na 50 % v porovnaní s jednoúčelovými analyzátormi.
 • Post-analytické činnosti ako je pohyb vzorky, opakovanie, archivácia a likvidácia sú veľmi zjednodušené použitím jedného konsolidovaného systému.

 

Kontinuálny prístup k vzorkám – až 90 vzoriek pre plynulé spracovanie

 • Vzorkové stojančeky dovoľujú kontinuálny prístup – akonáhle sú testy dokončené, je možné založiť nové vzorky, a tým eliminovať zdržanie.
 • Až 90 vzoriek s čiarovým kódom v šiestich 15-pozičných stojančekoch môže byť vložených na palubu analyzátora. STAT vzorky dostanú automaticky prioritu a sú okamžite spracované po načítaní čiarového kódu, aby boli čo najskôr k dispozícii lekárovi.
 • Sérum, plazma, moč, hemolyzát, plná krv a mozgovomiešny mok (CSF) môžu byť použité v primárnych alebo sekundárnych skúmavkách s čiarovým kódom. Microcupy sa môžu použiť pri malom objeme vzorky, napr. pediatrickej či CSF.

     

Na začiatok stránky