Systém cobas c 111 je kompaktný stolový analyzátor určený pre efektívnu automatizáciu malých a veľmi malých klinických laboratórií s požadovaným výkonom do 80 vzoriek/deň.

Analyzátor cobas c 111 sa dodáva voliteľne s ISE alebo bez ISE jednotky a predstavuje profesionálne riešenie pre rôzne požiadavky.

 

Systém cobas c 111 je kombináciou overených riešení z väčších klinicko-biochemických systémov firmy Roche:

 1. zložiek analytického hardvéru COBAS INTEGRA®
 2. základnej klinickej biochémie s pridanými inovatívnymi parametrami rovnakých reagencií/aplikácií ako v systéme COBAS INTEGRA® a čiastočne cobas® 6000 analyzer series
 3. IT riešení (napr. PSM alebo aplikácia cobas IT 1000)
 4. štandardného rozhrania (napr. ASTM) pre pripojenie k externému počítaču

 

Dodávané konfigurácie cobas c 111

 1.  základný analyzátor pre fotometrické merania
 2.  s voliteľnou jednotkou ISE pre fotometrické merania a merania elektrolytov

Analyzátor dodaný v základnom vyhotovení môže byť jednoducho doplnený o voliteľnú ISE jednotku priamo v laboratóriu.

Systém cobas c 111 ponúka v jednom disku na palube 27 pozícií pre reagencie a je možné použiť až 8 reagenčných diskov. Väčšinou 1 test potrebuje 2 pozície, čo znamená, že jeden disk môže na palube obsahovať maximálne 13 dvoj–reagenčných a 1 jedno-reagenčný test. Okrem toho, ISE jednotka, používajúca režim indirect, poskytuje 3 merania so 6 aplikáciami (sérum/plazma a moč).

On-line pripojenie k ostatným klinicko-biochemickým analyzátorom Roche pomocou PSM alebo cobas IT 1000 vytvára plnohodnotné a komplexné riešenie pre malé a veľmi malé laboratóriá.

cobas c 111

 

Kľúčové vlastnosti systému cobas c 111

 • kompaktný systém ponúkajúci produkty špičkovej kvality Roche aj pre malé a veľmi malé laboratóriá;
 • systém cobas c 111 má na palube 27 reagenčných kanálov pre max. 13+1 meraní a 3 ISE. Na rozšírenie počtu kanálov je možné použiť ďalšie reagenčné disky;
 • skutočná možnosť STAT vyšetrení: Urgentné vzorky môžu byť kedykoľvek počas rutinných meraní umiestnené do analyzátora (k dispozícii je 8 pozícií) a do spracovania sú zaradené v nasledujúcom pipetovacom cykle;
 • identifikácia reagencií aj vzoriek pomocou čiarového kódu;
 • inštalácia nových/vylepšených konfigurácií metód cez čiarový kód;
 • 35 parametrov/aplikácií overenej kvality, výsledky sú identické s väčšími systémami Roche;
 • detekcia hladiny a ochrana proti prenosu (intenzifikovaná premývacia procedúra) zaisťujúca integritu výsledkov;
 • nárazový senzor u vzorkovej/reagenčnej ihly zaisťujúci systémovú integritu a nízky mŕtvy objem vzorky;
 • minimálny čas potrebný na inštaláciu systému a zaškolenie obsluhy (1 deň). Jednoduchý upgrade na systém vybavený voliteľnou ISE jednotkou priamo v laboratóriu zabezpečuje flexibilitu zmeny konfigurácie analyzátora podľa požiadaviek používateľa;
 • pripojiteľnosť k externému PC pomocou protokolu ASTM.

 

Ponuka parametrov

V nižšie uvedenej tabuľke je prehľad dostupných parametrov systému cobas c 111

Substráty Enzýmy Proteíny
Albumin Glucose ALP CRP
Ammonia Lactate ALT/GPT CRP High sensitive
Bicarbonate Magnesium Amylase-tot. HbA1c whole blood
Billirubin total Phosphorus Amylase-pancr. Albumin urine TQ
Billirubin direct Total Protein AST/GOT D-Dimer
Calcium Triglycerides CK  
Cholesterol Urea/BUN CK-MB  
HDL-Cholesterol Uric Acid GGT Elektrolyty
LDL-Cholesterol Iron LDH Potassium
Creatinine enz   Lipase Sodium
Creatinine Jaffe     Chloride

Na začiatok stránky