Integrované riešenia cobas® pro sa skladajú z jednotky na dodávku vzoriek a až 3 analytických jednotiek, ktoré najlepšie vyhovujú Vašim potrebám. 

Očakáva sa, že zvládnete čoraz väčší počet vzoriek a rýchlo poskytnete vysoko kvalitné výsledky. Stretávate sa však s obmedzeným časom a priestorom, Váš tím je tlačený na svoje hranice a musíte sa vyrovnať s veľmi nepredvídateľnou budúcnosťou.

 

 

Analytická jednotka ISE

Analytická jednotka ISE meria koncentráciu sodíka (Na+), draslíka (K+) a chloridu (Cl-). Má priepustnosť až 900 testov za hodinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytická jednotka cobas c 503

Táto jednotka klinickej chémie vykonáva viac ako 110 meraní proteínov, enzýmov, substrátov a elektrolytov, priame antiglobulínové testy (DAT) a terapeutické monitorovanie liekov (TDM).

 

Jedna konfigurácia integrovaných riešení cobas® pro môže obsahovať analytickú jednotku ISE a analytickú jednotku cobas c 503 samostatne alebo v kombinácii s analytickou jednotkou cobas e 801.

 

 

analytická jednotka cobas e 801 pre imunochémiu

Analytická jednotka cobas e 801, ktorá bola uvedená na trh v roku 2016, kombinuje vynikajúce výsledky a rýchlosť a účinnosť, ktoré sú potrebné na splnenie najvyšších očakávaní, najmä v špičkách.

  • Heterogénne imunotesty

  • Výkon až 300 testov za hodinu

  • 48 pozícií reagencií

  • Kontinuálne vkladanie/vykladanie kazety s reagenciami počas prevádzky

  • Jednorazové hroty bez prenosu

  • Detekcia zrazeniny a vzduchových bublín