Analyzátor moču cobas u 411 je poloautomatizovaný prístroj na analýzu moču. Je navrhnutý na pracovný výkon približne 30 - 100 vzoriek za deň a je možné ho pripojiť k čítačke čiarových kódov a terminálu sedimentov. To umožňuje optimalizované pracovné postupy (obehy) a bezproblémovú výmenu údajov.

 

 

cobas u 411

 

Rýchle a efektívne spracovanie štandardizovaných výsledkov.

Iba 6 sekúnd na jedno odčítanie výsledku - Toto riešenie ponúka nepretržité načítanie testovacích prúžkov bez čakania na merací cyklus. Dané riešenie tiež ponúka štandardizované meranie výsledkov elimináciou ľudského faktora.

Zjednotené výsledky

Terminál sedimentu umožňuje zjednotenie údajov z prúžkov a mikroskopu do jedného spoločného výsledku.

Flexibilné a rozsiahlé podanie správ

Hlásenie výsledkov pomocou integrovanej tlačiarne pre tlač v reálnom čase alebo prenos údajov do LIS.

Zjednotené údaje, vylepšený pracovný chod v laboratóriu

Výsledky manuálnej mikroskopie je možné zadávať prostredníctvom pripojeného terminálu sedimentu a prenášať do analyzátora cobas u 411. To umožňuje ľahšiu dokumentáciu a vylepšený prehľad záznamov pacientov s jediným vytlačením informácií z prúžkov a sedimentov.