Dnešné laboratórium musí uspokojiť dopyt lekárov po rýchlych a presných výsledkoch a nákladovo efektívnych riešeniach pre veľké množstvo rutinných koagulačných parametrov.

 

Samostatný stredný výkonový koagulačný analyzátor cobas t 511 a vysokovýkonný koagulačný analyzátor cobas t 711 pomáhajú pri diagnostike abnormalít koagulácie a pri monitorovaní antikoagulačnej liečby.

 

 

Poskytnutím vysokého výpočtového výkonu, plynulej dynamiky pracovného toku a jedinečnej správy reagencií (W.A.R.M.) s inteligentným spracovaním vzoriek odpovedáme na vašu potrebu maximálnej efektívnosti pracovného procesu a spoľahlivých výsledkov.

 

Podporujeme vás, aby ste priniesli tie najlepšie výsledky pre vašich pacientov.