cobas m 511 poskytuje vyššiu presnosť a konzistenciu výsledkov v porovnaní so súčasnými technológiami prostredníctvom identifikácie, počítania, izolácie a kategorizácie bielych krviniek, červených krviniek a krvných doštičiek. Prezentuje digitálne obrázky všetkých týchto typov buniek. Odteraz sa v laboratóriu môžu odborníci sústrediť na nález a klasifikáciu abnormálnych buniek vo vzorkách pacientov.

 

Automatizácia a digitalizácia znižuje potrebu prehodnocovania pomocou manuálnych mikroskopov, ktoré sú náročné na zdroje a konzultovanie náročných prípadov medzi lekármi. Umožňuje dodávať rýchlejšie výsledky, čo v konečnom dôsledku pomáha pri diagnostike pacientov.