Riešenie cobas® infinity POC je integrovaná webová aplikácia s otvorenou konektivitou, ktorá pomáha spravovať testovanie POC (Point-of-Care) z jedného miesta.

Toto otvorené softvérové ​​riešenie sa integruje s viac ako 90 zariadeniami starostlivosti o pacienta (Roche aj non-Roche) a s nemocničnými a laboratórnymi informačnými systémami vrátane systémov HIS, LIS, HR, LMS a EMR.