cobas b 221 system je analyzátor určený pre urgentnú starostlivosť, ponúkajúci široké spektrum parametrov dôležitých pri monitorovaní kriticky chorých pacientov, vrátane krvných plynov, elektrolytov, bilirubínu, glukózy, laktátu a cooximetrie. Umožňuje aj meranie pH v pleurálnej tekutine

Softvér ako pridaná hodnota využiteľná pre flexibilné rozhodovanie klinika ponúka aj ďalšie dôležité možnosti, ako napr. trend výsledkov konkrétneho parametra a acidobázickú mapu.

Obsluha má k dispozícii aj menu kontroly kvality a pomocné inštrukcie maximálne uľahčujúce prácu obsluhy so samotnými kontrolnými meraniami aj údajmi v tomto module.

 

 

 

Dodáva sa v troch hardvérových kombináciách:

 

S2: pH, krvné plyny (pO2, pCO2, pH), CO-oximetria, bilirubín;

 

S4: pH, krvné plyny (pO2, pCO2, pH), CO-oximetria, elektrolyty (Na+, K+, Ca2+, Cl-), hematokrit, bilirubín;

 

S6: pH, krvné plyny (pO2, pCO2, pH), CO-oximetria, elektrolyty (Na+, K+, Ca2+, Cl-), hematokrit, glukóza/laktát alebo glukóza/laktát/urea BUN, bilirubín.