cobas b 123 POC system je analyzátor určený pre point of care (POC) monitoring kriticky chorých pacientov, ktorý má modulárnu konštrukciu, extrémne jednoduchú obsluhu a minimálnu údržbu. 

Ponúka širokú škálu parametrov dôležitých pre sledovanie kriticky chorých pacientov vrátane krvných plynov, elektrolytov, bilirubínu, glukózy, laktátu a CO-oximetrie. 

cobas b 123 POC system bude dostupný v dvoch základných modeloch – s a bez CO-oximetrie. Kazety s roztokmi Fluid Pack ponúkajú flexibilitu a sú dostupné v objemoch 700, 400 a 200 stanovení tak, aby ich bolo možné efektívne využívať pri rôznych výkonových zaťaženiach analyzátora.

 

Fluid Pack môže zostať v prístroji 42 dní a byť skladovaný pri teplote laboratória až do 9 mesiacov. Kazeta so senzormi má tri rôzne konfigurácie, preto ponúka rôznorodé možnosti diagnostiky podľa rôznych potrieb užívateľa.

Softvér sleduje aj trendy jednotlivých parametrov, skupín parametrov a acidobázickú mapu, čím prezentuje klinikovi celý súbor dostupných informácií a umožňuje mu rýchlo a kvalifikovane sa rozhodnúť.