CoaguChek®Pro II system je kontrolný prístroj určený na stanovenie protrombínového času (PT) a aktivovaného parciálneho tromboplastínového času (aPTT).

 

Rozsah merania

  • PT/INR: 0,8-8,0; %Q: 120-5; SEC: 9,6–96
  • aPTT: 20-130 vyjadrený v sekundách

 

Pamäť

  • 2000 pacientov a 500 výsledkov kontroly kvality s dátumom a časom
  • 120 kódov záznamov čipov (60 kódov prúžkov a 60 kódov kontrol)

 

Záznam používateľov

  • do 5000 ID operátorov s korešpondujúcim druhým ID, napr. meno operátora

 

Zoznam pacientov

  • do 4000 Patient ID s korešpondujúcim druhým a tretím ID pacienta napr. meno, dátum narodenia, atď.

 

Interface
 

Dotyková obrazovka a skener barkódov

 

Energetické možnosti

  • Univerzálna batéria pre CoaguChek Pro II
  • Adaptér: príjem: 100-240 V / 50-60Hz / 350-150 mA; výdaj: 12 V DC/ 1,25 A

 

Počet testov pri plne nabitej batérii 

  • Približne. 60 testov PT/INR
  • Najmenej 20 aPTT testov/merací čas je 5 minút