Prístroj CoaguChek® INRange slúži na kvantitatívne stanovenie protrombínového času z čerstvej kapilárnej krvi (PT). Je určený len na používanie vyškolenými pacientmi, prípadne ich opatrovateľmi.

 

CoaguChek® INRange je určený na testovanie u jedného pacienta na selfmonitoring, nie na použitie v profesionálnom prostredí.

 

Samostatné domáce monitorovanie je možné vykonávať len na základe dohody s Vaším ošetrujúcim lekárom a po kompletnom zaškolení na používanie prístroja. Je dôležité prečítať si príbalový leták.

Prístroj je možné predpísať, môže tak urobiť Váš kardiológ, kardiochirurg, hematológ alebo angiológ. Obsluha prístroja je veľmi jednoduchá a koagulometer Vás pomocou ikon a pokynov na displeji prevedie testovaním krok za krokom. Kódovací čip, ktorý je dodávaný spolu s testovacími prúžkami CoaguChek® PT Test PST, obsahuje špecifické informácie o šarži prúžkov a dátume použiteľnosti testovacích prúžkov. Stačí len vložiť kódovací čip do prístroja a zapnúť ho. Výsledky prístroj po skončení merania ukladá automaticky do pamäte. 

 

Princíp merania

Testovací prúžok CoaguChek® XS PT Test PST obsahuje lyofilizované činidlo (činidlo v suchej podobe). Reaktívne zložky tohto činidla tvoria tromboplastín a peptidový substrát. Po nanesení vzorky krvi tromboplastín aktivuje koaguláciu, ktorá vedie k vzniku trombínu. V tomto okamihu merací prístroj začne merať čas. Enzým trombín štiepi peptidový substrát a generuje pritom elektrochemický signál. V závislosti od doby, ktorá uplynie do jeho prvého objavenia, je potom tento signál pomocou algoritmu prevedený na obvyklé jednotky koagulácie (INR, %Quick, sekundy).

Prístroj nahrádza CoaguChek® XS, ktorý naďalej ostáva v predajnej ponuke pre ambulantný monitoring u lekárov a je plne podporovaný.