Accutrend ® Plus systém je flexibilný prístroj určený pre meranie niektorých z kľúčových parametrov pri kardiovaskulárnych ochoreniach:

  • Celkový cholesterol
  • Triglyceridy
  • Glukóza a laktát

Je použiteľný v profesionálnych aj domácich podmienkach (okrem samotestovania glukózy).

 

 

Charakteristika produktu

  • Pohodlné testovanie cholesterolu, triglyceridov, glukózy a laktátu použitím kapilárnej krvi
  • Na kalibráciu sa používa kalibračný prúžok
  • Testovacie prúžky môžu byť skladované pri izbovej teplote
  • V pamäti môže byť uložených 100 rôznych meraní s dátumom a časom

 

Vaše benefity

Významný počet pacientov v primárnej starostlivosti má dyslipidémiu a tak je aj vo vyššom riziku vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Okrem toho množstvo pacientov s poruchami metabolizmu tukov je buď liečených nedostatočne alebo vôbec

Point of care testovanie lipidov môže podstatne zlepšiť rozpoznanie aj manažment pacientov s dyslipidémiou v primárnej starostlivosti

Bezpečnosť pri použití

Vstavané automatické samotestovanie pre spoľahlivosť výsledkov

Jednoduchosť použitia

Jednoduchosť ovládania prístroja ho predurčuje na použitie v ambulanciách, lekárňach alebo nemocniciach