Spoločnosť Roche ponúka komplexné riešenie pre profesionálne testovanie glukózy v podmienkach nemocníc.

 

Accu-Chek® Inform II pomáha Point of Care koordinátorom, lekárom a sestrám lepšie manažovať ich pracovné úlohy.

Vaše výhody

 

  • Zaistenie bezpečnosti pacientov

Accu-Chek® Inform II prináša laboratórne bezpečnostné štandardy k lôžku pacienta

 

  • Kvalita výsledkov

Umožňuje POC testom splniť tie najvyššie laboratórne štandardy

 

  • Automatizovaná re-certifikácia

Automatizovaná re-certifikácia aj ďalšie automatizované činnosti pre užívateľov

 

  • Technická a produktová podpora

Poskytovanie kontinuálnej podpory pre zákazníkov

 

  • Produktová charakteristika

 

  • Zaistenie bezpečnosti pacientov

· Kontrola prenosu infekcií

· Lepšie klinické rozhodovanie pomocou reportov podľa užívateľských potrieb 

 

  • Kvalitné výsledky

· Dodržiavanie laboratórnych štandardov pomocou kalibrácie podľa šarže a vystopovateľnosti v LISe

· Vysoká presnosť s preukázateľnou opakovateľnosťou a reprodukovateľnosťou, 190+ testovaných interferencií

 

  • Automatizované obnovenie certifikácie

· Upozornenia o potrebe obnovenia certifikácií

 

  • Technická a produktová podpora

Viac než 20 ročné skúsenosti so servisom a podporou, viac než  150 000 umiestnených prístrojov a veľké skúsenosti s inštaláciou systémov, anylýzami, konzultáciami a tréningom používateľov.