Aj pokrok má svoje začiatky

 

Vaše pracovné postupy v oblasti genetiky začínajú purifikáciou nukleových kyselín. Spoločnosť Roche Molecular Diagnostics s takmer dvoma desiatkami rokov skúseností v automatizovanej príprave nukleových kyselín spôsobila prevrat v automatizovanej príprave vzoriek. MagNA Pure Systémy ponúkajú automatické, flexibilné a konzistentné riešenia pre zefektívnenie vašich laboratórnych pracovných postupov.

 

Prístroje

 

MagNA Pure 24

Objavte svoje správne riešenie

Začnite s istotou a zvyšujte efektivitu práce pomocou manuálnych, či automatizovaných riešení od spoločnosti Roche. Použite nižšie uvedenú tabuľku ako sprievodcu extrakciou nukleových kyselín.

Počet vzoriek 1 - 24 vzoriek v behu    
Dĺžka izolácie 1 hodina    
Vstupný materiál celková krv, plazma, sérum, bunkové kultúry, tkanivo, telesné tekutiny; čerstvé, zmrazené a FFPE* tkanivo, stery, stolica, spútum
   
Izolovaný typ nukleovej kyseliny 
Genomická a bakteriálna DNA, Vírusová DNA/RNA, Plazmidová DNA a celková RNA
   

MagNA Pure 96

Objavte svoje správne riešenie

Začnite s istotou a zvyšujte efektivitu práce pomocou manuálnych, či automatizovaných riešení od spoločnosti Roche. Použite nižšie uvedenú tabuľku ako sprievodcu extrakciou nukleových kyselín.

Počet vzoriek 1 - 96 vzoriek v behu  
Dĺžka izolácie 1 hodina  
Vstupný materiál Celková krv, plazma, sérum, bunkové kultúry, tkanivo, telesné tekutiny, Čerstvé, zmrazené a FFPE* tkanivo, stery, stolica, spútum
 
Izolovaný typ nukleovej kyseliny Genomická a bakteriálna DNA, Vírusová DNA/RNA, Plazmidová DNA a celková RNA
 

MagNA Pure 24 a MagNA Pure 96 Systémy sú pre in-vitro diagnostické účely.
*Dostupné aktuálne iba na MagNA Pure 96 Systémoch