Čo je PCR

 

Polymerázová reťazová reakcia (PCR) spôsobila revolúciu v oblasti molekulárnej diagnostiky od jej koncepcie v roku 1983. Spoločnosť Roche od začiatku hrá priekopnícku úlohu.

Polymerázová reťazová reakcia alebo PCR sa stala štandardným nástrojom na diagnostiku a sledovanie chorôb. Diagnostické testy založené na PCR sa dnes dajú nájsť v laboratóriách na celom svete. Spoločnosť Roche uskutočnila významné investície do vývoja testovacích aplikácií pomocou tejto technológie.

Real time - PCR

 

V roku 2003 spoločnosť Roche uviedla na trh analyzátor COBAS® TaqMan®, ktorý podporoval tri testy COBAS® TaqMan® IVD; detegovali vírus ľudskej imunodeficiencie-1 (HIV-1), vírus hepatitídy B (HBV) a vírus hepatitídy C (HCV) v Európe. Boli to prvé PCR testy, ktoré umožňovali amplifikáciu a detekciu nukleovej kyseliny simultánne, t.j. v reálnom čase. Tento proces bol nazvaný Real-Time PCR.

Použitím fluorescenčných sond je možné DNA produkovanú pri amplifikačnej reakcii PCR monitorovať v reálnom čase, aby sa zistila prítomnosť napr. vírusového patogénu. Keď sa amplifikovaná DNA patogénu hromadí v každom cykle PCR, amplifikované segmenty DNA sa „rozsvietia“ a umožňujú kvantitatívnu detekciu vírusu. Pretože PCR amplifikácia a detekcia prebiehajú súčasne, nie postupne, čas na výsledok sa skracuje a rovnako tak aj ľudská interakcia so vzorkami, čím sa znižuje riziko kontaminácie.

 

V roku 2007 spoločnosť Roche uviedla na trh COBAS® AmpliPrep / COBAS® TaqMan®, prvý plne automatizovaný systém PCR v reálnom čase. Systém pozostávajúci z dvoch prístrojov, z ktorých jeden zabezpečuje prípravu vzorky, druhý vykonáva proces PCR a detekciu DNA patogénu v reálnom čase. Tento pokrok ďalej skrátil čas potrebný na detekciu a diagnostiku a znížil riziko kontaminácie testovanej vzorky.

Spoločnosť Roche sa zaväzuje pokračovať v investovaní, výskume a zdokonaľovaní technológie PCR.