Roche molekulárna diagnostika sa podieľa na tvorbe nových genetických testov za účelom zlepšenia diagnostiky a liečby infekčných a neinfekčných ochorení, s dôrazom na oblasť rakoviny a zápalových ochorení.

Roche je investíciou do vašej budúcnosti.

Náš pevný záväzok k výskumu a vývoju nám umožňuje ponúkať komplexné portfólio, ktoré je jedinečne navrhnuté tak, aby vyhovovalo skutočným potrebám laboratórií, ich zákazníkov a pacientov, ktorým slúži.