Možnosti liečby nemalobunkového karcinómu pľúc

Možnosti liečby rakoviny pľúc závisia od typu a štádia rakoviny, ako aj od veľkosti a uloženia nádoru v pľúcach. Pri voľbe liečby je takisto dôležité posúdiť, či sa rakovina rozšírila aj do iných častí tela. Do úvahy sa berie aj celkový fyzický stav pacienta.

V súčasnosti sú k dispozícii tieto možnosti liečby nemalobunkového karcinómu pľúc:
 

  • operačný výkon – pacienti v skorom štádiu ochorenia, tzn. s lokalizovaným nemalobunkovým karcinómom pľúc, môžu byť úspešne liečení chirurgicky,
  • rádioterapia – pre pacientov, u ktorých nie je možný operačný výkon, je možnosťou liečby rádioterapia. Rádioterapia sa môže použiť samostatne alebo v kombinácii s chemoterapiou,
  • chemoterapia – chemoterapia sa môže aplikovať pred operačným výkonom (neoadjuvantná chemoterapia) alebo po operačnom výkone (adjuvantná chemoterapia). Chemoterapia sa využíva najmä pri liečbe pokročilejšieho ochorenia, kedy sa rakovina rozšírila do iných častí tela, a teda chirurgický výkon nie je možný. Väčšina prípadov rakoviny pľúc je diagnostikovaná práve v pokročilom štádiu, 6
  • cielená liečba – pri tomto type liečby sa využívajú látky, ktoré vedia priamo zacieliť na špecifické bielkoviny a gény nádorových buniek alebo na molekuly, ktoré prispievajú k ich prežívaniu a rastu. Nie všetky nádory majú rovnaké cieľové molekuly, preto je potrebné, aby lekár stanovil vyšetrenia, ktoré pomôžu odhaliť bielkoviny, typické pre nádorové bunky. Na základe výsledkov môže lekár pristúpiť k účinnej a cielenej liečbe. 
    Príkladom cielenej liečby je:

antiangiogénna liečba - je zameraná na zastavenie tvorby nových ciev v okolí nádoru, ktoré sú potrebné na jeho rast, šírenie a výživu, čím nádor „vyhladuje“,
liečba cielená na genetické mutácie - liečba je účinná (zastaví alebo spomalí rast pľúcnych nádorov), ak majú nádorové bunky určité génové mutácie (mutácie génov EGFR, ALK, ROS1, NTRK, BRAF, RET). 

  • imunoterapia – využíva prirodzený obranný systém organizmu na boj proti nádorovým bunkám.

 

Zdroje nájdete tu

 

M-SK-00000363