Rakovina pľúc na Slovensku

Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom karcinómu pľúc. Každoročne u nás pribudne približne 3 tisíc prípadov rakoviny pľúc, z čoho väčšinu tvoria muži.4 Výskyt ochorenia sa zvyšuje s vekom a vrchol dosahuje vo vekovej skupine 55 až 80-ročných. V dôsledku demografického starnutia populácie môžeme očakávať ďalší nárast počtu ochorení. 

Na rakovinu pľúc na Slovenksu ročne zomiera viac ako 2 tisíc ľudí, 4,5,8  čím predstavuje najčastejšiu príčinu úmrtia spomedzi všetkých nádorových ochorení.4

Prežívanie s rakovinou pľúc
 

Napriek nedávnym pokrokom v liečbe je miera 5-ročného prežívania pacientov s rakovinou pľúc v porovnaní s inými formami rakoviny nízka. Tak ako pri mnohých iných typoch rakoviny, tak aj pri rakovine pľúc platí, že čím skôr je pacient diagnostikovaný, tým vyššie sú jeho šance na prežitie. 

Na Slovensku je viac ako polovica pacientov s rakovinou pľúc diagnostikovaná v neskorom štádiu, kedy sa ochorenie rozšírilo do iných častí tela.5,8 

Liečba rakoviny pľúc ostáva obrovskou výzvou vo výskume, ako aj v klinickej praxi. Hľadajú sa nové spôsoby liečby, ktoré by predlžovali pacientom život a boli by pre nich dobre tolerované. Obzvlášť to platí pri pokročilom a metastatickom nemalobunkovom karcinóme rakoviny pľúc. 

 

Zdroje nájdete tu

 

M-SK-00000363