Očné ochorenia u diabetikov

Očné ochorenia u diabetikov sú skupinou očných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku nekontrolovanej vysokej hladiny cukru v krvi. V priebehu času môže dôjsť k strate zraku, najmä pri nedostatočnej kontrole cukrovky, čo spôsobí poškodenie sietnice - časti oka, ktorá vysiela informácie do mozgu umožňujúce videnie.1

Diabetická retinopatia (DR) je ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu krvných ciev s následným presakovaním krvi a/alebo tekutiny do sietnice, opuchom a obmedzeným prekrvením niektorých oblastí sietnice. 1

Diabetický makulárny edém (DEM) je jednou z komplikácií DR, pri ktorej dochádza k presakovaniu z poškodených ciev a následnému opuchu makuly.

Makula je oblasť v centre sietnice zodpovedná za ostré videnie, ktoré je potrebné na čítanie a vedenie motorových vozidiel.1

Globálna záťaž

Na celom svete je približne 422 miliónov diabetikov (5,5 % populácie).2

Diabetes je hlavnou príčinou rozvoja slepoty u ľudí vo veku od 20 do 74 rokov.2,3,4

World with diabetes global burden of DME and DR depicted

DR, ktorá celosvetovo postihuje 93 miliónov ľudí, je zodpovedá za takmer 5 % všetkých prípadov slepoty.5

DEM, ktorá celosvetovo postihuje 21 miliónov ľudí, je hlavnou príčinou slepoty u pacientov s diabetom.5

Rizikové faktory3

Drop of blood image

Všetky typy diabetu
spôsobené nedostatkom inzulínu (1. typ), nedostatočnou odpoveďou na inzulín (2. typ) alebo tehotenstvom (gestačný diabetes)

Hyperglycaemia image

Hyperglykémia
vysoká hladina cukru v krvi

Hypertension image

Hypertenzia
vysoký krvný tlak

Scales image

Obezita

Genetics image

Genetika
výskyt DR alebo DEM v rodine

Image of older person at the forefront with middle age and young behind

Vek

Prejavy a príznaky


DR môže vyvolávať žiadne alebo len mierne ťažkosti s videním, pokiaľ sa nevyskytnú komplikácie ako DEM.1 DEM môže vyvolať:6

Blurred vision depicted over an eye

Rozmazané videnie

Difficulty distinguishing shades depicted over an eye

Ťažkosti pri rozlišovaní svetlých a tmavých odtieňov

Dark spots depicted over an eye

Výpadky zorného poľa v podobe plávajúcich čiernych bodiek alebo čiar

Dopady diabetických ochorení zraku

Impact of diabetic eye disease - 95% of blindness

Strata zraku vyvolaná diabetickou retinopatiou môže byť nezvratná. Včasná diagnóza a liečba však dokážu riziko slepoty znížiť o 95 %.1

Image of person with bubbles above their head showing different activities: socialising, working, household tasks

Porucha zraku môže mať dopad na:7

  • schopnosť vykonávať každodenné činnosti
  • schopnosť pracovať
  • schopnosť viesť aktívny spoločenský život
  • kvalitu života so zvýšenou sociálnou izoláciou, depresiami a úzkostnými poruchami.
Graph of arrow going up

Vzhľadom k rastúcemu počtu diabetikov bude rásť aj počet osôb s diabetickým ochorením oka.5

Každoročná prehliadka zraku

Image of an eye test

Každoročné očné vyšetrenie je najlepším spôsobom, ako včas odhaliť zmeny zraku. Počas vyšetrenia sietnice sa do očí aplikujú očné kvapky, ktoré spôsobia rozšírenie zreničiek, aby lekár mohol lepšie vidieť očné pozadie a odhaliť prípadné ochorenie sietnice. Ďalšie informácie o diabetických ochoreniach očí a iných ochoreniach sietnice Vám poskytne očný lekár. Nájdete ich taktiež na stránke www.retina-international.org/.

Referencie: 

1. National Eye Institute. Facts About Diabetic Eye Disease. [Internet; cited May 2019]. Available from: https://nei.nih.gov/health/diabetic/retinopathy.

2. World Health Organisation. Diabetes [Internet; cited May 2019]. Available from: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes.

3. Lee, R., Wong, T. Y., Sabanayagam, C. Epidemiology of diabetic retinopathy, diabetic macular edema and related vision loss. Eye Vis. 2015; 2:17.

4. Yau, J. W. Y., Rogers, S. L., Kawasaki, R. et al. Global Prevalence and Major Risk Factors of Diabetic Retinopathy. Diabetes Care. 2012; 35: 556–564.

5. Leasher, J. L. et al. Global Estimates on the Number of People Blind or Visually Impaired by Diabetic Retinopathy: A Meta-Analysis from 1990 to 2010. Diabetes Care. 2016; 39:1643–9.

6. American Academy of Ophthalmology. Diabetic Retinopathy Symptoms. [Internet; cited May 2019]. Available from: http://www.geteyesmart.org/eyesmart/diseases/diabetic-retinopathy/symptoms.

7. Park, S. J., Ahn, S., Woo, S. J. et al. Extent of Exacerbation of Chronic Health Conditions by Visual Impairment in Terms of Health-Related Quality of Life. JAMA Ophthalmol. 2015; 133:1267–1275

 

M-SK-00001223