Systém CoaguChek® INRange je vhodný, prenosný a používateľsky priateľský prístroj pre monitoring pacientov liečených Warfarínom. Uvedení pacienti musia pravidelne navštevovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý im kontroluje parameter INR, zvyčajne prostredníctvom venózneho odberu krvi. Intervaly odberov sú rôzne, musia sa však vykonávať pravidelne počas užívania lieku Warfarín.

Alternatívou k uvedenému spôsobu je samotestovanie. Jednoducho, precízne a spoľahlivo stanovuje hodnotu INR (International Normalized Ratio) z kvapky plnej kapilárnej krvi. Okrem INR je možné získať vysledky v % Quick a sek.PT

CoaguChek INRange systém je pripravený na použitie kedykoľvek a kdekoľvek. Je možné ho použiť či už doma, alebo na dovolenke.

 

Samostatné domáce monitorovanie je možné vykonávať len na základe dohody s vaším ošetrujúcim lekárom a po kompletnom zaškolení na používanie prístroja. Je dôležité si prečítať príbalový leták. Prístroj je veľmi jednoduchý na použitie, meranie prebieha v štyroch krokoch:

 

Krok 1: Vložte testovací prúžok do prístroja

Krok 2: Pichnite sa do prsta pomocou lancetového pera CoaguChek Softclix XS

Krok 3: Kvapnite krv na vyznačené miesto na prúžku

Krok 4: Po približne jednej minute Vám prístroj zobrazí Váš výsledok 

Vaše benefity

  • Rýchle, spoľahlivé výsledky

  • Presné výsledky PT/INR za jednu minútu

  • Zabudovaná kontrola kvality automaticky kontroluje každý prúžok

  • Presnosť porovnateľná s laboratóriom

  • Jednoduchý odber krvi z prsta

  • Prístroj a prúžky je možné predpísať, môže tak urobiť Váš kardiológ, kardiochirurg, hematológ alebo angiológ.

 

Zlepšenie výsledkov pacienta

Pacienti, ktorí sa samotestujú, sú dlhšie obdobie v terapeutickom rozmedzí a majú menej trombembolických príhod

Viac informácií o prístroji:

 

Preklik na časť produkty - CoaguChek INRange