Protilátkový rýchlotest

Antibody


SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test

Rýchlotest SARS-CoV-2 je CE rýchly chromatografický imunologický test určený na kvalitatívnu detekciu protilátok IgM a IgG proti SARS-CoV-2 v ľudskom sére, plazme alebo plnej krvi. Podobne ako laboratórne prístroje, deteguje protilátky, ktoré hostiteľ vytvoril v reakcii na vystavenie vírusu, a to poskytnutím kvalitatívneho výsledku „áno“ alebo „nie“, pokiaľ ide o prítomnosť protilátok IgG a/alebo IgM.

Antibody box

Informácie pre odborníkov: rýchlotesty SARS-CoV-2 si môžete objednať priamo u nás.

Informácia pre spoločnosti: rýchlotesty SARS-CoV-2 si môžete objednať priamo u nás a my Vám pomôžeme nájsť partnera na vykonanie testovania ak takého partnera už nemáte.


Súčasti súpravy

Zahrnuté v súprave:

•  Test

•  Fľaštička s pufrom

•  Kapilára (20 μL)

•  Fólia (na testovanie vonku)

Nie je súčasťou súpravy:

•  Lanceta (na odber krvi)

•  Všeobecné laboratórne vybavenie


Informácie o objednávaní

Test

Množstvo v balení

Katalógové číslo

SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test

40 ks

09216448190

Popis testu

Rýchla chromatografická imunoanalýza určená na kvalitatívnu detekciu protilátok IgM a IgG na SARS-CoV-2.

Typ testu

Kvalitatívny

Typ vzorky

Plná krv

20 μL kapilárnej krvi odobratej asepticky kapilárnou sondou z končekov prstov alebo sodnou soľou s heparínom, K2-EDTA alebo citrátom sodným.

Plazma

10 μL v heparíne sodnom, K2-EDTA, citrát sodný.

Sérum

Plná krv v obyčajnej skúmavke, NEOBSAHUJÚCA antikoagulanciá, ako je heparín sodný, K2-EDTA, citrát sodný. Vzorka musí stáť 30 minút kvôli zrážaniu krvi a potom musí byť centrifugovaná, aby sa získala vzorka séra supernatantu.

Cieľový antigén

Nukleokapsidový proteín (N)

Hrotový proteín (S)

Čas stanovenia

10-15 minút

Skladovacia teplota

2 – 30 °C / 36 – 86 °F

Stabilita rozbaleného testu

1 hodinu po otvorení testu

Kontrola

Pozitívne a negatívne kontroly sú voliteľnými súčasťami a je možné ich objednať samostatne

Protilátkový rýchlotest

protilatkovy odber