SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal je rýchly chromatografický imunotest určený na kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového antigénu vírusu SARS-CoV-2 prítomného vo výteroch z nosa ľudí. Tento test je určený na detekciu antigénu vírusu SARS-CoV-2 u osôb s podozrením na ochorenie COVID-19. Test je určený na použitie samotným pacientom.

Nazálny antigénový rýchlotest SARS-CoV-2 si aktuálne môžete zakúpiť  v celej sieti lekární Dr. Max a BENU. Jeho distribúciu na Slovensku zabezpečuje spoločnosť Phoenix.

 

Nazálny rýchlotest SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal poskytuje rýchle výsledky pre rýchle rozhodovanie v mieste starostlivosti.

Rozhodovanie o sebaizolácii u symptomatických pacientov alebo asymptomatických jedincov so známou alebo suspektnou expozíciou SARSCoV‑2 môže pomôcť znížiť riziko prenosu vírusu. Infikovaní pacienti, ktorí idú do karantény, pomáhajú chrániť svoje kontakty, ako sú rodina, priatelia a spolupracovníci. 

Ďalšou možnosťou môžu byť rýchlotesty v mieste starostlivosti, ktoré môžu vyplniť medzeru, ak sú kapacity laboratórií vystavené mimoriadne vysokým dopytom po testovaní PCR. Testy vykonané doma môžu tiež uľahčiť testovanie, keď nie je možná cesta do testovacieho miesta.

 

SARS-COV-2 Rapid Antigen Nasal
single test2

 

Súčasti súpravy - 25 ks balenie

• Návod na použitie a stručná referenčná príručka

• Test (samostatne balený)

• Skúmavka s extrakčným pufrom

• Uzáver

• Sterilná výterovka

• Stojan na skúmavky

Každá súprava obsahuje 25 jednotlivo zabalených testov pripravených na použitie.

 


Súčasti súpravy - 1 ks balenie

• Návod na použitie a stručná referenčná príručka

• Test (samostatne balený)

• Skúmavka s extrakčným pufrom

• Uzáver

• Sterilná výterovka

Každé balenie obsahuje 1 testovaciu sadu pripravenú na použitie.

 

Informácie o objednávaní

Test

Množstvo v balení

Katalógové číslo

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

Nasal

25 ks

09476202001

SARS-CoV-2 Rapid Antigen

Test Nasal 

1 ks                 

09477918001


Vlastnosti testu

Popis testu SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal je rýchly chromatografický imunotest určený na kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového antigénu vírusu SARS-CoV-2 prítomného vo vzorkách z nosa ľudí. Tento test je určený na detekciu antigénu vírusu SARS-CoV-2 u osôb s podozrením na ochorenie COVID-19 a u osôb, u ktorých sa vie alebo predpokladá, že boli vystavení vírusu SARS-CoV-2. Tento výrobok je určený na odborné použitie v laboratóriách, na testovanie v blízkosti pacientov (Point of Care – POC) alebo na samotestovanie v pohodlí domova.

 


Typ testu: Kvalitatívny

Typ vzorky: Výter z nosa

Cieľový antigén: Nukleokapsid (N)

Čas stanovenia: 15 minút (okienko na odčítanie 15 - 30 minút)

Skladovacia teplota: 2 – 30 °C / 36 – 86 °F

Stabilita rozbaleného testu: 1 hodinu po otvorení testu


Vykonanie testu

 

Vykonanie testu


Interpretácia výsledkov

 

Interpretácia výsledkovAk je Váš výsledok testu pozitívny, kontaktujte svojho všeobecného lekára alebo Úrad verejného zdravotníctva a dodržujte miestne nariadenia o karanténe. Váš lekár v prípade potreby nariadi potvrdenie pomocou PCR testu.

Pozor: V prípade pretrvávania neplatného výsledku testu (viac ako jeden neplatný test), podozrenia na nežiaducu príhodu, nehodu alebo zlyhanie zdravotníckej pomôcky, kontaktujte linku podpory na tel. čísle 0800 500 631 alebo na emailovej adrese [email protected]

V prípade pochybností (tzn. keď máte pretrvávajúce alebo zhoršujúce sa symptómy) odporúčame test po 1-2 dňoch zopakovať, pretože presnosť testu sa mení v závislosti od fázy infekcie.
Symptomatickí jedinci alebo tí, ktorí prišli do kontaktu s potvrdenými prípadmi, by mali kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo Úrad verejného zdravotníctva, bez ohľadu na výsledok testu.

Test je vhodný na samotestovanie na základe rozhodnutia ÚNMS SR:

Číslo rozhodnutia pre 25 ks balenie:
UNMS/02101/2021-801-004424/2021

Číslo rozhodnutia pre 1 ks balenie:

UNMS/02779/2021-801-006850/2021