Kontakty

Farmaceutická divízia

Roche Slovensko, s. r. o.
Pribinova 7828/19
811 09 Bratislava

   
recepcia:  02/5263 8201
 02/5710 3601
fax:  02/5263 5014

Ak máte požiadavku na poskytnutie medicínskej informácie týkajúcej sa lieku spoločnosti Roche, pošlite ju na e-mailovú adresu slovakia.medinfo@roche.com

V prípade podozrenia na výskyt nežiaducej udalosti v súvislosti s použitím lieku spoločnosti Roche nás, prosím, informujte na  telefónnom čísle +421 2 5263 8201, mobile: +421 905 400 503, faxe: +421 2 5263 5015,  alebo pošlite e-mail na adresu slovakia.drug_safety@roche.com

V prípade podozrenia na zníženú kvalitu lieku (+ nepovolené výkyvy teploty pri jeho skladovaní) spoločnosti Roche nás, prosím, informujte na telefónnom čísle +421 915 792 713 alebo pošlite e-mail na adresu slovakia.quality@roche.com

Diagnostická divízia

Roche Slovensko, s. r. o.
Diagnostics Division 
Pribinova 7828/19
811 09 Bratislava


Viac informácií o kontaktoch v rámci Diagnostickej divízie nájdete
v kapitole Kontakty v časti Diagnostics.