Kontakty

Farmaceutická divízia

Roche Slovensko, s. r. o.
Pribinova 7828/19
811 09 Bratislava

   
recepcia:  02/5263 8201
fax:  02/5263 5014

Diagnostická divízia

Roche Slovensko, s. r. o.
Diagnostics Division 
Pribinova 7828/19
811 09 Bratislava


Viac informácií o kontaktoch v rámci Diagnostickej divízie nájdete
v kapitole Kontakty v časti Diagnostics.

 

Diabetes Care divízia

Roche Slovensko, s. r. o.
Pribinova 7828/19
811 09 Bratislava

https://www.accu-chek.sk/o-nas/kontaktujte-nas

 

Diabetes Care divízia je tu pre vás na našich hotlinkách aj v tomto náročnom období.
   

 

Základné odporúčania pre pacientov s diabetom podľa navrhovaných postupov starostlivosti o diabetikov

v diabetologických ambulanciách v období výskytu COVID-19:

1. Na predpísanie liekov a zdravotníckych pomôcok kontaktujte svojho diabetológa telefonicky. Bude Vám vystavený

e-Recept.

2. Diabetologickú ambulanciu je možné navštíviť v akútnych prípadoch po predchádzajúcej telefonickej konzultácii

pacienta s lekárom. Do ambulancie vstupujte: bez teploty, kašľa, nádchy, s ochranným rúškom.

3. Využite meranie glykémií glukomerom a telefonické konzultácie so svojim diabetológom v prípade potrebnej

úpravy liečby a získania rád.

 

Zdroj: https://www.e-vuc.sk

   

Viac praktických informácii o opatreniach hlavného hygienika a ochorení COVID-19, nájdete aj na stránkach

diabetologických spoločností (www.sdia.sk alebo www.sds.sk) ako aj www.uvzsr.sk
 

Viac informácií o našich produktoch a selfomitoringu (meraní glykémií glukomerom) nájdete tu.

   
Majte svoju cukrovku pod kontrolou s aplikáciou mySugr.