Naša zodpovednosť 

Sme odhodlaní prinášať udržateľnú hodnotu pre spoločnosť a partnerov, ktorí sa s nami podieľajú na budovaní lepšej zdravotnej starostlivosti.   

Náš vplyv na spoločnosť 

Prinášame inovácie pre pacientov. Vyvíjame lieky a diagnostiku, ktoré významným spôsobom zvyšujú kvalitu zdravia. Poskytujeme rýchly, široký a udržateľný prístup k našim produktom. 

Sme dôveryhodný partner

Roche biznis aktivity sú postavené na korektných a dlhodobých vzťahoch s našimi partnermi. 

Chránime životné prostredie

Snažíme sa zodpovedne pristupovať k životnému prostrediu, a preto systematicky minimalizujeme vplyv našich aktivít na prírodu.