Náš cieľ

Spája nás silný príbeh

 

Spoločnosť Roche vyrástla z malého výrobcu liekov na jednu z najvýznamnejších zdravotníckych spoločností sveta. Od počiatku sa zameriava na inovácie a budovanie firmy s medzinárodným dosahom, čo prinieslo mnoho zásadných objavov v oblasti medicíny. Dnes sme najväčšou biotechnologickou firmou a našim cieľom je hľadať riešenia pre zlepšenie systémov zdravotnej starostlivosti, ktoré prinášajú hodnotu pacientom, lekárom a zároveň celej spoločnosti.

 

Roche je globálnym priekopníkom v dvoch kľúčových odvetviach - v diagnostike a farmaceutike - zároveň sa zameriava na rozvoj vedy i medicínskych inovácií s cieľom zlepšiť životy ľudí. 

 

Sme najväčšou biotechnologickou firmou sveta zaoberajúcou sa vývojom a distribúciou liekov v oblasti onkológie, imunológie, infekčných chorôb, oftalmológie a chorôb centrálneho nervového systému. Pričom svetové líderstvo nesieme v diagnostike in vitro a diagnostike rakoviny tkaniva. 

 

Dodávame širokú škálu diagnostických nástrojov i testov na spoľahlivú detekciu a monitorovanie chorôb pre lekárov, laboratóriá, a tiež samotných pacientov.

 

Naďalej hľadáme lepšie spôsoby prevencie, diagnostiky a liečby chorôb ako trvalo udržateľnej hodnoty pre spoločnosť. Našim cieľom je zlepšiť prístup pacientov k lekárskym inováciám prostredníctvom spolupráce so všetkými zainteresovanými stranami. 

 

Viac ako tridsať liekov vyvinutých spoločnosťou Roche je zaradených do zoznamov základných liekov Svetovej zdravotníckej organizácie, medzi ktoré patria život zachraňujúce antibiotiká, antimalariká a lieky proti rakovine. 

 

Naša organizácia so sídlom v Bazileji vo Švajčiarsku pôsobí vo viac ako 100 krajinách a v roku 2020 celosvetovo zamestnávala viac ako 100 000 ľudí. V roku 2020 Roche investoval do výskumu a vývoja 12,2 miliárd CHF a vykázal tržby vo výške 58,3 miliárd CHF.

 

Biotechnologická spoločnosť Genentech v Spojených štátoch patrí do 100% vlastníctva skupiny Roche Group. Roche je tiež majoritným akcionárom spoločnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku.

 

1 https://www.roche.com/careers/our-locations/europe/switzerland/ch-your-job/roche_in_switzerland.htm