Zlyhanie srdca

Čo je srdcové zlyhanie.

Srdcové zlyhanie je stav, pri ktorom srdce zlyháva vo svojej funkcii ako pumpa v dôsledku neschopnosti prečerpať požadované množstvo krvi ku tkanivám a zásobovať celý organizmus podľa jeho požiadaviek.

Zlyhaním mnohých chorobných a aj kompenzačných mechanizmov dochádza k poruche funkcie ľavej komory a tým aj srdca akopumpy. 

Srdcové zlyhanie je častou príčinou smrti hlavne vo vyspelých krajinách.

Postihuje približne 1 % populácie a je najvýznamnejšou príčinou morbidity a mortality vo vyspelom svete. Výskyt srdcového zlyhania sa zvyšuje v závislosti od veku.Najčastejšími príčinami srdcového zlyhania - komplexu symptómov únavy, skráteného dychu a nedostatočnej výživy tkanív počas námahy - sú vysoký krvný tlak a ischemická choroba srdca ( nedokrvenosť tkanív srdca ).

Aké sú klinické príznaky srdcového zlyhania?

Charakteristické znaky u srdcového zlyhania sú netolerovanie námahy, dýchavica, únava a edémy členkov, ale ich interpretácia môže spôsobiť obtiažnosť najmä u žien, obéznych alebo starších pacientov. Je potrebné, aby sa klinické podozrenie vždy potvrdilo objektívnymi vyšetreniami. Medzi tieto vyšetrenia patria elektrokardiogram (EKG), RTG hrudníka, hematologické a biochemické vyšetrenia, echokardiografia , prípadne ďalšie invazívne alebo neivazívne vyšetrovacie metódy.

Liečba srdcového zlyhania.

Cieľom modernej liečby je zlepšenie kvality života pacientov so srdcovým zlyhaním zavedením tak nefarmakologických ako i farmakologických zásahov do procesu nastavenia liečby a stabilizácie srdcového zlyhania. V neposlednom rade je moderná medicína zameraná hlavne na prevenciu vzniku a na ovplyvnenie progresie srdcového zlyhania a zníženie úmrtnosti.

Nefarmakologická liečba
je neoddeliteľnou súčasťou celkovej liečby. Zahŕňa obmedzenie telesnej aktivity, liečebný telocvik a rehabilitáciu, starostlivosť o telesnú hmotnosť, znížený príjem sodíka, znížený príjem tekutín a vody, vylúčenie alkoholu, psychologické a výchovné postupy a neodporúča sa fajčenie.

Farmakoterapia v sebe zahŕňa viacero liekových skupín, ako sú diuretiká, inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu, srdcové glykozidy, vazodilatačné látky, blokátory adrenergných receptorov, dopamínergické látky, pozitívne inotropné látky, antikoagulanciá, antidysrytmiká.

Významnou liekovou skupinou pri liečbe srdcového zlyhania sú blokátory β -  adrenergných receptorov ( beta blokátory).

Odporúčajú sa pre liečbu pacientov so stabilným miernym, stredne ťažkým až ťažkým srdcovým zlyhaním, ktoré bolo spôsobené kardiomyopatiou so zníženou ejekčnou frakciou ľavej srdečnej  komory  spolu s diuretikami a ACE inhibítormi.Liečba beta blokátormi by sa mala začínať pod starostlivou kontrolou lekára.  Počiatočná dávka by mala byť nízka a zvyšovať by sa mala pomaly až po cieľovú, najlepšie tolerovanú dávku . Titráciu je nutné prispôsobiť individuálnej odpovedi každého pacienta.