Rakovina/onkológia

Rakovina je veľkou skupinou ochorení charakterizovaných nekontrolovateľným rastom a delením buniek. Je charakterizovaná vznikom zhubných (malígnych) vznikom zhubných malígnych|  buniek, ktoré získali schopnosť prenikať do okolitých tkanív (invázia), kde sa tvoria vzdialené nádory (metastázy).  

Nádorové ochorenie je príčinou smrti každého lieteho človeka na Zemi. Aj preto sa onkologickému výskumu na molekulárnej úrovni venuje vo svete enormný záujem a výsledky tohoto úsilia sa ukazujú už teraz. Do klasických lekárskych vied stále viac prenikajú poznatky molekulárneho biologického výskumu.

Roche ako popredná spoločnosť pôsobiaca v oblasti starostlivosti o zdravie venuje svoje úsilie objavovaniu nových a efektívnych terapeutických prístupov na liečbu rozličných druhov rakoviny.