Psoriáza

Psoriáza (lupienka) je chronické ochorenie kože spojené s tvorbou šupín, jej začervenaním a zápalom. V typickom prípade majú ložiská podobu vyvýšených, drsných a začervenalých plôch pokrytých jemnými striebornými šupinami. Ložiská sa často vyskytujú najprv v oblasti lakťov a na prednej ploche kolien. Súčasne sa môžu vyskytnúť aj na iných častiach tela, najmä vo vlasoch.

Príčiny ochorenia

Napriek veľkému pokroku vo vedomostiach o tomto ochorení, ostáva presná príčina psoriázy neobjasnená. Niektoré údaje poukazujú na genetické faktory a aj faktory životného prostredia. Až u 35 % pacientov sa vyskytuje psoriáza aj u niektorého iného rodinného príslušníka. Vyvolávacím momentom psoriázy môže byť infekcia, úraz, emočný stres, klimatické faktory a určité lieky. Mnoho poznatkov potvrdzuje účasť imunitných mechanizmov pri vzniku a vývoji psoriázy.

Výskyt v populácii

Výskyt psoriázy v populácii sa pohybuje okolo 2 % a patrí tak medzi najčastejšie ochorenia kože. Choroba postihuje rovnako často obidve pohlavia a prvý výsev sa môže objaviť v ktoromkoľvek veku, najčastejšie po 30. roku života.

Klinický obraz

Psoriáza prebieha vo forme striedania zhoršenia a zlepšenia stavu psoriatického ložiska po celý život. Len ojedinele sa môže vyskytnúť u pacienta len jedna alebo niekoľko výsevov nasledovaných trvalým vyliečením ochorenia.

Vlasy sú pomerne častou oblasťou výskytu psoriázy. Táto oblasť sa ťažko lieči, pretože použitie viacerých preparátov vo vlasoch je kozmeticky neprijateľné.

Postihnutie uší môže znepríjemňovať život pacientom tým, že sa zhorší sluch v dôsledku zablokovania zvukovodu šupinkami. Je potrebné dávať pozor, aby sa zvukovod a ušný bubienok nedráždili nadmernou alebo agresívnou lokálnou liečbou.

Zmeny na nechtoch sú u pacientov pomerne časté a zvyčajne reagujú na liečbu nedostatočne. Dochádza ku vzniku jamiek na nechtoch, alebo sa celý necht dvíha z nechtového lôžka. Môže tiež dôjsť k zhrubnutiu a skaleniu nechtov. Často dochádza aj k samovoľnej úprave nechtového lôžka.

Terapia

Hlavným cieľom je dosiahnuť stav akceptovateľný pre pacienta. Pre chronický a nepredvídateľný priebeh choroby je ťažké poskytnúť jasnú predpoveď vývoja ochorenia. Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia mierny a lokalizácia ohraničená iba na určité oblasti kože. K dispozícii je viacero liečebných postupov, ktoré kožnému lekárovi umožňujú vybrať individuálny liečebný program na základe typu a rozsahu ochorenia, miesta postihnutia, veku a pohlavia pacienta. Vo všeobecnosti je k dispozícii liečba vnútornými a vonkajšími prostriedkami. Je dôležité zapojiť do liečby členov rodiny a prediskutovať s nimi liečebný postup. Je nutné, aby pochopili liečebný program a poskytli pacientovi potrebnú podporu.