Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie, ktoré je charakterizované tromi hlavnými príznakmi – tras, svalová stuhnutosť a zníženie pohyblivosti.Začiatok ochorenia je väčšinou nenápadný a obvykle netypický. Ide predovšetkým o bolesti ramien, pocit  ťažoby v nohách, pocit straty výkonnosti, poruchy spánku, zápchu, tichý a monotónny hlas. Pacient niekedy popisuje zhoršenie písma, depresie, zhoršenie sexuálnych funkcií a pod. Tieto príznaky sprevádzajú mnohé iné ochorenia a nie sú teda príliš špecifické. Až neskôr, a to za niekoľko mesiacov alebo rokov, sa objavujú už zmienené tri základné príznaky. Neznamená to, že všetky tri príznaky sa musia vyskytovať u všetkých pacientov alebo že všetky tri príznaky sa začínajú naraz. Dokonca aj v priebehu vývoja ochorenia u jedného pacienta sa môže charakter a miera problémov meniť. Ochorenie sa vyskytuje zvyčajne po 50. roku života a výskyt je približne 1 pacient na 1000 obyvateľov. Po 60. roku života sa výskyt zvyšuje na počet približne 1 pacient na 100 obyvateľov

Klinický obraz Parkinsonovej choroby

Klinický obraz určuje kombinácia troch základných príznakov parkinsonizmu: hypokinézy (znížená pohyblivosť), rigidity (svalová stuhnutosť) a tremoru (tras).

K lekárom chorého privádza väčšinou tras končatín alebo pocit tuhosti končatín. Tras sa môže objaviť na začiatku choroby len za určitých okolností: ak postihne pravú ruku u praváka, prezradí sa pri písaní. Typický parkinsonský tras sa prejavuje v pokoji, pri pohybe mizne a objavuje sa opäť v cieli. Takisto je často poznateľný pri chôdzi. Akonáhle pacient rukami aktívne pohybuje, napríklad ak sa oblieka, tras sa zmenšuje. V pokročilejších prípadoch sa charakter trasu môže meniť, obvykle pretrváva i pri pohybe. V iných prípadoch sa začne choroba prejavovať zníženou pohyblivosťou a svalovou stuhnutosťou bez sprevádzajúceho trasu. Typickým príznakom je sťažený štart zamýšľaného pohybu. Chorý je ako keby prikovaný k zemi, keď sa konečne začne pohybovať, cupitá na mieste. Svalová stuhnutosť (rigidita) má za následok ohnuté držanie trupu a končatín.

Znížená pohyblivosť sa môže prejaviť zníženým pohyblivosti svalov tváre, čím nadobúda tvár stuhnutý výraz bez mimiky. Hypokinéza je nápadná ochudobnením gestikulácie, ťažkým vstávaním zo stoličky, ťažkosťami pri otáčaní na mieste, spomalením chôdze a reči, ťažkosťami pri prekročení prekážky. Aj v psychickej sfére je vidieť spomalenie myslenia a vyjadrovania sa. Reč je monotónna, tichá, bez intonácie.

Závažnejším problémom sprevádzajúcim Parkinsonovu chorobu je depresia. Depresia býva jednou z najčastejších psychiatrických komplikácií pridružených k Parkinsonovej chorobe. Jej priemerný výskyt v populácii pacientov s Parkinsonovou chorobou sa pohybuje až okolo 40% a je vyšší ako u iných ochorení.

Príčiny ochorenia

Príčinou vzniku Parkinsonovej choroby je postupný zánik buniek produkujúcich dopamín (prenášač nervových impulzov v mozgu) v časti mozgu nazývanom substantia nigra. Počet buniek musí klesnúť pod 20%, aby sa ochorenie prejavilo aj klinicky.

Liečba Parkinsonovej choroby

Liečba Parkinsonovej choroby je v posledných rokoch v popredí záujmu klinickej neurológie a spoznávaním príčin ochorenia sa objavujú nové terapeutické možnosti.