Anémia

Anémia je všeobecný termín označujúci nedostatok červených krviniek alebo zníženie koncentrácie hemoglobínu v červených krvinkách. Hemoglobín je krvné farbivo prenášajúce kyslík v červených krvinkách. Nedostatok červených krviniek znamená, že srdcovocievny systém nie je schopný priviesť dostatočné množstvo kyslíka ku všetkým častiam tela. Následné zníženie obsahu kyslíka v tkanivách môže viesť k závažnému poškodeniu organizmu.

Anémia pri nádorovom ochorení

Udáva sa, že viac ako 50% pacientov s nádorovým ochorením má anémiu. Príčin vzniku anémie u týchto pacientov je niekoľko, avšak najvýznamnejšou z nich je skrátenie prežívania červených krviniek, krvácanie a potlačenie tvorby červených krviniek.Okrem únavy môžu mnohé z dôsledkov anémie v súvislosti s nádorovým ochorením, najmä kardiovaskulárne, gastrointestinálne a vaskulárne príznaky, negatívne ovplyvňovať kvalitu života pacientov a ich odpoveď na protinádorovú liečbu. V štúdiách sa zistilo, že bežne používané lieky proti nádorovým ochoreniam, najmä chemoterapia na báze platiny, zhoršuje príznaky anémie v súvislosti s nádorovým ochorením.

Liečba anémie pri nádorových ochoreniach

V minulosti sa anémia pri nádorových ochoreniach takmer vôbec neliečila, pričom mnohí lekári ju považovali za menej významný aspekt ochorenia a pridruženej liečby. Avšak v súčasnosti sa už uznáva význam negatívneho vplyvu anémie na kvalitu života prostredníctvom únavy, depresie, nevoľnosti a neschopnosti pacientov pracovať alebo si plniť svoje spoločenské funkcie. V dôsledku toho sa liečba anémia stala neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej liečby u pacientov s nádorovými ochoreniami. Transfúzie krvi boli v minulosti základom liečby anémie v súvislosti s nádorovými ochoreniami. Približne 20% transfúzií krvi je však spojených s nežiaducimi príhodami, z ktorých niektoré môžu byť závažné, alebo dokonca život ohrozujúce. V súčasnosti sa na liečbu anémie používa okrem transfúzií aj moderný spôsob liečby - rekombinantný ľudský erytropoetín (rh-EPO). Mechanizmus účinku erytropetínu spočíva v stimulácii tvorby červených krviniek a predĺžení ich prežívania.

Anémia pri chronickom ochorení obličiek (renálna anémia)

Anémia sa veľmi často vyskytuje u pacientov s chronickým ochorením obličiek (postihuje až 90% týchto pacientov). Renálna anémia sa zisťuje nielen u dialyzovaných pacientov s ochorením obličiek v terminálnom štádiu, ale taktiež u zatiaľ ešte nedialyzovaných pacientov. Jedným z najvýznamnejších dôsledkov renálnej anémie je zhoršenie funkcie srdca a ciev (kardiovaskulárna dysfunkcia).

Liečba renálnej anémie

Negatívny vplyv renálnej anémie sa v plnej miere zistil až po objavení a používaní rekombinantného ľudského erytropoetínu (rh-EPO). Po liečbe rh-EPO sa u pacientov zistilo zlepšenie v mnohých oblastiach, vrátane fyzickej výkonnosti, kontraktility kostrových svalov a celkového pocitu zdravia. V súčasnosti rh-EPO v kombinácii so substitučnou liečbou železom predstavuje štandardnú liečbu u dialyzovaných pacientov s renálnou anémiou. Liečba renálnej anémie u zatiaľ nedialyzovaných pacientov je tiež mimoriadne dôležitá kvôli dlhodobej prevencii kardiovaskulárnej dysfunkcie.