Spolupráca s odborníkmi

Dlhoročná spolupráca spoločnosti Roche s odborníkmi z oblasti medicíny a s odbornými zdravotníckymi zariadeniami prispela nemalou mierou k veľkému pokroku v oblasti starostlivosti o zdravie pacienta. Je našim záväzkom pokračovať v tejto spolupráci a prinášať naďalej inovatívne liečebné a diagnostické postupy a to aj v oblastiach, v ktorých medicína doteraz nevedela pacientom pomôcť.

Roche sa ako inovatívna biotechnologická spoločnosť  verejne zaviazala pokračovať vo výskume a vývoji nových liekov a diagnostických testov, ktoré pomáhajú pacientom žiť kvalitnejší a dlhší život. Aby sme boli schopní naplniť tento záväzok, úzko spolupracujeme s odborníkmi v oblasti medicíny a odbornými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré majú bohaté vedomosti, poznatky  a skúsenosti. To všetko tvorí kľúčové poznanie pre našich vedeckých pracovníkov.

Spolupráca s odborníkmi v oblasti medicíny je nevyhnutná a potrebná z nasledujúcich dôvodov:

  • Pomáha nám oboznámiť sa s používanými liečebnými postupmi pri rozličných ochoreniach ako aj s ochoreniami, v ktorých medicína doteraz nevie pacientom adekvátne pomôcť.
  • Svojimi posudkami odborníci pomáhajú vyhodnotiť  potenciálnu  novú liečbu cielene  zameranú na konkrétne ochorenie resp. konkrétny prejav ochorenia  a rozvíjajú naše výskumné programy, ktoré sa zameriavajú na klinické potreby.
  • Pomáhajú nám identifikovať, v ktorej fáze liečebného postupu má byť liek nasadený a pochopiť, ktoré informácie potrebuje ošetrujúci lekár, aby vedel nastaviť ideálny spôsob liečby pre konkrétneho pacienta
  • Absolvovaním odborných školení a seminárom pomáhame samotným odborníkom uistiť sa, že ich poznatky a vedomosti sú v súlade s najnovším vývojom v oblasti.

Sme presvedčení, že práve pri vzájomnej spolupráci dosiahneme lepšie výsledky a sme zároveň hrdí na to, že v priebehu našej dlhoročnej spolupráce s odborníkmi v oblasti medicíny a zdravotníckymi zariadeniami sme priniesli veľa pokroku a zlepšení pre život mnohých pacientov.