Aktualizácia Foundation Medicine

Roche Slovensko, s.r.o. 

Pribinova 19 811 09 

Bratislava 

Slovakia 

E-mail:  [email protected]

Telefónne číslo:  +421 2 5263 8201

 

M-SK-00000596

Dátum prípravy: máj 2021