Reklamačný formulár


 

300 characters left

300 characters left
 

Reklamáciu možno uplatniť v zmysle platného Reklamačného poriadku.


 

300 characters left

300 characters left

Prílohy zasielajte na e-mailovú adresu [email protected]

Interné číslo Roche (pridelí logistika).

Tento formulár neslúži na nahlasovanie nežiaducich účinkov. V prípade, že chcete nahlásiť nežiaduci účinok, riaďte sa informáciami na nasledovnom linku.

Nahlasovanie nežiaducich účinkov