Z podujatí Roche

  Materiály a prezentácie z podujatí Roche

Sympózium laboratórnej diagnostiky, Trenčín
November 2016

Fyziologické formy Vitamínu D (P. Blažíček, 2.3 MB, pdf)

Biochemické markery predikcie preeklampsie (J. Hinšt, 2.5 MB, pdf)

Troponín a akútny koronárny syndróm (V. Hricák, 2.5 MB, pdf)

Nové diagnostické možnosti v prevencii karcinómu krčka maternice (P. Kaščák, 2.3 MB, pdf)

Vitamín D a imunita (R. Košturiak, 2.3 MB, pdf)

Využitie NT-proBNP (J. Murín, 1.5 MB, pdf) 

Diagnostika a liečba Alzheimerovej choroby (V. Parrak, 1.8 MB, pdf)

Regional Customer Support Center (G. Szewczyk, 1 MB, pdf)

Porovnávacia štúdia (Vaňuga a kol., 1 MB, pdf)

Saturácia Vitamínu D (Vaňuga a kol., 1.5 MB, pdf)

Roche prezentácia (Ch. Dangl a kol., 1.5 MB, pdf)

Dentons prezentácia (M. Kočiš, 2,7 MB, pdf)

 

XII. odborná konferencia gynekologickej sekcie SLK, Štrbské Pleso

Apríl 2015

Interpretácia biochemických výsledkov v klinickej praxi ambulantného gynekológa (M. Dobáková, 1.6 MB, pdf)

Nové možnosti v diagnostice prekanceróz a karcinomu děložního hrdla (J. Sláma, 1 MB, pdf)

Onkomarkery CA124, HE4 a ROMA index pri karcinóme ovária (A. Stecová, 2.6 MB, pdf)


Sympózium laboratórnej diagnostiky, Vígľaš

September 2015

Introduction/Úvod (A. Reinig, 600 KB, pdf)

1-hodinový hsTnT algoritmus na vylúčenie a potvrdenie AMI (K. Daňová, 4.2 MB, pdf)

Novinky v diagnostike kardiologických parametrov (E. Poláková, 600 KB, pdf)

Štandardizácia medzi POC a imunochémiou v oblasti kardiálnych markerov (E. Poláková, 1.1 MB, pdf)

Imunosupresíva – kompletný panel (E. Varmusová, 1.6 MB, pdf)

Nové diagnostiká Elecsys (E. Varmusová, 1.6 MB, pdf)

Diagnostika vírusovej hepatitídy B (L. Helmová, 700 KB, pdf)

Regional Customer Support Center - Global Support with local language (S. Orava, I. Fekete, 4 MB, pdf)

Novinky v klinickej chémii (M. Jakuš, 800 KB, pdf)

Prechod na nový spôsob stanovenia hladiny Tacrolimu a Cyclosporinu u pacientov po transplantácii srdca (K. Ondrejkovičová, 1.7 MB, pdf)

AMH - prvé skúsenosti s automatizovaným stanovením (E. Dobáková, 2.4 MB, pdf)