Professional Services

Firma Roche poskytuje svojim zákazníkom výhradný servis na báze autorizácie materskou firmou Roche.
Servisní technici vykonávajú servisné činnosti až po zaškolení v materskej firme, ktorá udeľuje certifikáty o absolvovaní.
Každý technik spĺňa aj požiadavky slovenských predpisov pre prácu samostatného elektrotechnika podľa § 22 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
Poskytujeme autorizovaný servis pre týchto 9 produktových kategórií:

Blood Gas/Electrolytes

ClinChem fully automated

Histology

Immunology

Laboratory Integration

Licensed IT Products

Molecular Diagnostics

Point of Care

RAS qPCR & NAP Systems

Máme 8-členný  servisný tím, každý technik disponuje lokálnym skladom náhradných dielov, servisným vozidlom, mobilným telefónom a za účelom dosiahnutia rýchlej dostupnosti máme viaceré servisné centrá (Bratislava, Poprad, Spišská Nová Ves, Košice).
Servisní technici vykonávajú tieto typy prác : poruchový servis, preventívne údržby, inštalácie prístrojov, školenie obsluhy ohľadom zákazníckej údržby.
Garantujeme zákazníkovi dostupnosť servisu do 24 hodín od nahlásenia poruchy na prístroji.
Disponujeme aj servisnými možnosťami akou je moderná forma diaľkovej správy, čo znamená diagnostiku prístrojov cez sieťové internetové pripojenie.


V prípade potreby kontaktujte prosím náš Roche Diagnostics Helpdesk na bezplatnom čísle 0800 500 630 alebo mailom na [email protected]

 

VIDEO: Roche Brand Movie