Kontakty

Diagnostická divízia

Hlavné sídlo a fakturačná adresa:

Roche Slovensko, s.r.o.
Pribinova 7828/19
811 09 Bratislava
IČO: 35887117
IČ DPH: SK2021832087

Vaše objednávky nám prosím zasielajte:

  • faxom na tel. č.: 02/5263 5214
  • mailom na: slovakia.sap_logistics@roche.com

Recepcia

02/5710 3680

Oddelenie technického servisu

Objednávky na servis, email: slovakia.servis@roche.com


Asistentka servisu: 02/57103676

Poskytovanie servisnej dokumentácie: 02/5710 3688


V prípade potreby kontaktujte prosím náš Roche Diagnostics Helpdesk na bezplatnom čísle 0800 500 630 alebo mailom na slovakia.rcsc@roche.com

0800 500 630 - Laboratórne prístroje
0800 500 631 - HosPoc
0800 500 632 - Automatizácia a IT
0800 500 633 - Tkanivová diagnostika
0800 500 634 – Molekulárna diagnostika


Produktová podpora a dokumentácia

(poskytovanie príbalových letákov, bezpečnostných listov a vyhlásení o zhode)

Nové verzie príbalových letákov a bezpečnostných listov sú dostupné na: https://dialog1.roche.com/sk/sk/elabdoc 

02/5710 36 79, 02/5710 3673


Bezplatná infolinka CoaguChek® a Accutrend Plus 

0800 500 631

Divízia Diabetes Care

02/5710 3678
 

Bezplatná infolinka Accu-Chek®

0800 120 200 (pondelok - piatok v čase od 9 do 14 hod)

Kontaktný formulár