Karty bezpečnostných údajov

 

Vážení zákazníci,

karty bezpečnostných údajov teraz nájdete v novej verzii portálu eLabDoc.

Databáza zahŕňa karty bezpečnostných údajov k produktom Roche Diagnostics obsahujúcim nebezpečné látky v slovenskom jazyku (podľa klasifikácie Zákona 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch).

Obsah kariet bezpečnostných údajov spĺňa požiadavky Vyhlášky 515/2001 o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov a spĺňa náležitosti smerníc EC 2001/58/EC a EC 1907/2006/EC.

Pre vyhľadávanie kliknite na https://dialog1.roche.com/sk/sk/elabdoc

Obsah súborov priebežne aktualizujeme.
V prípade požiadaviek na poskytnutie ďalších kariet bezpečnostných údajov sa môžete obrátiť na:

Produktovú podporu a dokumentáciu
(poskytovanie príbalových letákov, kariet bezpečnostných údajov, vyhlásení o zhode)
02/57 10 36 79

Prípadne na recepciu
02/57 10 36 80
02/57 10 36 94

Posledná aktualizácia obsahu: 19. 12. 2016