Bezpečnostné listy

 

Vážení zákazníci,

bezpečnostné listy teraz nájdete na novej verziu portálu eLabDoc

Databáza zahŕňa bezpečnostné listy k produktom Roche Diagnostics obsahujúcim nebezpečné látky v slovenskom jazyku (podľa klasifikácie Zákona 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch).

Obsah bezpečnostných listov (kariet bezpečnostných údajov) spĺňa požiadavky Vyhlášky 515/2001 o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov a spĺňa náležitosti smerníc EC 2001/58/EC a EC 1907/2006/EC.

Pre vyhľadávanie bezpečnostných listov kliknite na https://dialog1.roche.com/sk/sk/elabdo

Obsah súborov priebežne aktualizujeme.
V prípade požiadaviek na poskytnutie ďalších bezpečnostných listov sa môžete obrátiť na:

Produktovú podporu a dokumentáciu
(poskytovanie príbalových letákov, bezpečnostných listov, vyhlásení o zhode)
02/57 10 36 79

Prípadne na recepciu
02/57 10 36 80
02/57 10 36 94

Posledná aktualizácia obsahu: 19. 12. 2016