Syfilis

Nová diagnostická súprava Elecsys® Syphilis

Určená na diagnostiku infekcie syfilisu v ľudskom sére a plazme a skríningové vyšetrovanie darcov krvi

Dá sa syfilis ľahko rozpoznať?

Nie, syfilis ako ochorenie sa niekedy rozpoznáva ťažko. Symptómy sú rôzne, mnohokrát vágne a môžu byť rozpoznané ako iné dermatologické prejavy. Hrozí zámena s herpetickými, či bakteriálnymi léziami, alebo alergiami.

Diagnostika syfilisu

Sérologické techniky sú metódou voľby pri diagnostike syfilisu.

Gold-štandard testovanie nie je k dispozícii. Využíva sa algoritmus kombinácie diagnostických a konfirmačných testov.

Charakteristiky testu Elecsys® Syphilis

Imunochemické in vitro kvalitatívne stanovenie celkových protilátok (IgG a IgM) proti Treponema pallidum, ssp.pallidum. Detegované sú protilátky voči rekombinantným antigénom TpN15, TpN17 a TpN47 - triedy IgG a IgM.

Plne automatizovaná diagnostická súprava na elektrochemiluminiscenčnom princípe (ECLIA), určená pre analyzátory Elecsys® a cobas e.