Hepatitída C

Elecsys® anti-HCV II

Elektrochemiluminescenčné imunomeranie (ECLIA) pre kvalitatívne in vitro stanovenie protilátok voči HCV v ľudskom sére a plazme

Vírus hepatitídy C je hlavnou príčinou ochorení pečene a hlavným zdravotníckym problémom týkajúci sa viac ako 170 miliónov infikovaných ľudí (približne 3% ľudskej populácie) vo svete. Vďaka vysokému podielu asymptomatických prípadov je klinická diagnostika ťažká. Preto tu kľúčovú úlohu zohráva skríningové vyšetrovanie. Chronická infekcia HCV môže viesť až k cirhóze pečene a hepatocelulárnemu karcinómu. Preto je včasné zistenie anti-HCV prvým krokom v manažmente chronickej hepatitídy a pri výbere pacientov vyžadujúcich liečbu. Súprava Elecsys anti-HCV II je určená na zisťovanie prítomnosti protilátok voči HCV počas akútnej a chronickej infekcie a po jej prekonaní.