Rakovina krčka maternice

cobas HPV Test

Takmer všetky typy rakoviny krčka maternice sú pripisované HPV vírusu, takže odhalenie stavu, v akom sa žena s HPV nachádza je nesmierne dôležité pre zistenie rizika vzniku rakoviny krčka maternice a určenie klinického manažmentu.

Test cobas 4800 HPV je jediným klinicky schváleným testom s označením CE a FDA schváleným pre primárny skríning rakoviny krčka maternice, ktorý súčasne poskytuje výsledky pre skupinu "vysokorizikových" genotypov vrátane individuálnych výsledkov na genotypy s najvyšším rizikom, HPV 16 a HPV 18. Jedným vyšetrením sú získané tri výsledky súčasne. HPV genotypy 16 a 18 sú známe ako zodpovedné za viac ako 70 percent všetkých prípadov rakoviny krčka maternice.

Tento test umožňuje lekárom sústrediť sa na niekoľko pacientiek súčasne. Testom sa vytriedia pacientky, ktoré potrebujú agresívnejšiu alebo starostlivejšiu liečbu. Drvivá väčšina žien získa výsledok, že má veľmi nízke riziko, čo ich chráni pred potenciálne zbytočnými intervenciami.


Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/cobas-hpv-test.html

www.hpv16and18.com