Poruchy plodnosti

Automatizovaný test Elecsys® Anti-Müllerov Hormón (AMH)
Klinicky spoľahlivé posúdenie ovariálnej rezervy a predikcia odpovede na stimulačnú liečbu

V mohých krajinách v poslednom období stúpol vek žien, kedy očakávajú prvé dieťatko. Fertilita žien časom postupne klesá. 30 % problémov s počatím súvisí s poklesom ovariálnej rezervy.

Anti-Müllerov hormón (AMH) je sérový marker ovariálnej rezervy a má dôležitú úlohu v posúdení kapacity tvorby vajíčok pri fertilizácii.

Sérová hladina AMH ostáva pomerne stabilná počas menštruačného cyklu a môže byť meraná v ktorejkoľvek fáze cyklu.


AMH je spoľahlivý marker predikcie odpovede na ovariálnu stimuláciu a pri asistovanej reprodukcii ponúka pre páry prognostickú informáciu.


• Plne automatizované, rýchle, senzitívne a robusné stanovenie

• Vysoká presnosť v celom meracom rozsahu

• Klinická zhoda s počtom antrálnych folikulov (AFC)

• Referenčné hodnoty podľa veku a informácia o PCOS (polycystickom ovariálnom syndróme)


 

Viac informácií nájdete na http://products-solutions.roche-service.com/app/webroot/book/en/fully-automated-elecsys-anti-muellerian-hormone-amh-assay.html