Vitamín D

Elecsys® Vitamin D total II
Spoľahlivé výsledky pre pacientov

Vitamín D ovplyvňuje kostnú denzitu a kvalitu kostného tkaniva. Pri odporúčanej hodnote 30 ng/ml bolo preukázané znížené riziko úrazov a fraktúr. Pribúdajú tiež dôkazy o súvislosti hladiny vitamínu D (25-OH) a zvýšeného rizika diabetu, kardiovaskulárnych chorôb, autoimmúnnych chorôb a malignity. Diagnostická súprava Elecsys Vitamin D total II pomáha vyhľadávať stavy nedostatku vitamínu D.

• Spoľahlivé výsledky z dôvodu priamej náväznosti s oficiálnou referenčnou metódou (Ghent University ID-LC-MS/MS)

• Vysoká medzišaržová porovnateľnosť a optimálne monitorovanie terapie

• Výborná funkčná senzitívnosť a presnosť vklinicky dôležitom rozsahu merania

• Efektívnosť a konsolidácia stanoveníVitamínu D total, b-CrossLaps, P1NP,Osteokalcínu a PTH na plneautomatizovanej platforme